Tên đề tài:
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ SHAN TUYẾT MỘC CHÂU
LỜI NÓI ĐẦU


Qua thời gian thực tập hơn 2 tháng tại tổng công ty chè Việt Nam, em đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm thực tế mà khi ngồi trên ghế nhà trường em chưa được biết.


Để có kiến thức và kết quả thực tế ngày hôm nay, trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kế Hoạch và Phát Triển đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ bản, đồng thời tận tình hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Nguyễn Ngọc Sơn ,đã tận tình hướng dẫn , chỉ bảo để em có thể hoàn thành quá trình thực tập của mìnhTrong quá trình thực tập và làm báo cáo, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong các thầy cô chỉ bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn.


Em xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp thực tập “ Giải pháp phát triển cây chè Shan Tuyết Mộc Châu “ là công trình nghiên cứu của riêng em


Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác.


Chương I: Đặc điểm và sự cần thiết phát triển cây chè Shan Tuyết . 2
I. Một số nét về tình hình hoạt động của công ty chè Mộc Châu 2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty chè Mộc Châu 4
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 6
II. Cây chè Shan Tuyết Mộc Châu 6
III. Các nhân tố tác động đến sự phát triển cây chè Shan Tuyết ở Mộc Châu 8
1.1 Điều kiện khí hậu và thời tiết 8
1.2 Đất đai và thổ nhưỡng 8
1.2.1 Lập địa 8
1.2.2 Thổ nhưỡng 9
1.3 Nguồn nước 9


Chương II: Thực trạng phát triển cây chè Shan Tuyết ở Mộc Châu 10
I. Thực trạng phát triển cây chè Shan Tuyết ở Mộc Châu : 10
1.1 Diện tích đất trồng : 10
1.2 Sản lượng và giá trị chè Shan Tuyết trong những năm gần đây 12
1.3 Xuất khẩu chè Shan Tuyết - thị trường thế giới 14
1.4 Giống chè 15
1.5 Về công nghiệp chế biến 15
II. Đánh giá các nhân tố tác động đến cây chè Shan Tuyết ở Mộc Châu 16
III . Đánh giá chung về phát triển cây chè Shan Tuyết Mộc Châu 17
1.1 Kết quả 17
1.2 Tồn tại 18
1.3 Nguyên nhân 19


Chương III: Giải Pháp Phát Triển Cây Chè Shan Tuyết Tại Mộc Châu 21
I. Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển cây chè Shan Tuyết 21
1.1 Cơ hội 21
1.2 Thách Thức 21
II. Định hướng và mục tiêu phát triển cây chè Shan Tuyết Mộc Châu 22
1.1 Định hướng 22
1.2 Mục Tiêu 23
III. Giải Pháp phát triển cây chè Shan Tuyết tại Mộc Châu 23
1.1 Giải pháp về công nghệ 23
1.1.1 Giải pháp về đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất 23
1.1.2 Giải pháp về giống chè 24
1.1.3 Giải pháp về quản lý đất 24
1.1.4 Giải pháp về phân bón phụ gia 27
1.1.5 Giải pháp vê nước tưới 27
1.1.6 Giải pháp về thu hoạch và sử lý sau thu hoạch 28
2 .Một số giải pháp chủ yếu nhằm phấn đấu tăng lợi nhuận ở công ty chè mộc châu trong thời gian sắp tới. 28
2.1 Đẩy mạnh công tác tiêu thụ trên cơ sở củng cố vững chắc thị trường truyền thống, phát thiển vả mở rộng thị trường mới. 29
2.2 Tăng cường công tác quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 29
3 Giải pháp về thị trường cho chè Shan Tuyết 31
3.1 Thị trường thế giới 31
3.2 Thị trường trong nước 31
4. Giải pháp về vốn cho cây chè Shan Tuyết 34
Tài liệu tham khảo 38


Xem Thêm: Giải pháp phát triển cây chè Shan Tuyết Mộc Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển cây chè Shan Tuyết Mộc Châu sẽ giúp ích cho bạn.