Tên đề tài
Thành lập cửa hàng thời trang Mums and Babies
MỤC LỤC


Lời mở đầu 2
Chương I 3
Tên dự án và ý tưởng kinh doanh 3
1. Ý tưởng kinh doanh. 3
2. Mục đích và động cơ kinh doanh. 3
3. Lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh. 3
4. Mô hình kinh doanh 4
5. Địa điểm bố trí 4
Chương II 5
Phân tích thị trường 5
1. Phân tích môi trường vĩ mô 5
2. Phân tích cầu thị trường 5
3. Phân tích cung thị trường 8
Chương III 15
Chiến lược kinh doanh 15
1. Xác định thị trường 15
2. Chiến lược kinh doanh 17
chương iv 18
Kế hoạch kinh doanh 18
1. Kế hoạch sản phẩm 18
2. Kế hoạch Marketing 22
3. Kế hoạch tổ chức và quản lí nhân sự 24
3.1. Quản lí: 24
Ban quản lí sẽ gồm có 3 người (là thành viên sáng lập) 24
4. Kế hoạch Tài Chính 26
Rủi ro và biện pháp khắc phục 31
1. Rủi ro về sản phẩm tiêu thụ không như dự kiến. 31
2. Rủi ro về đối thủ cạnh tranh 31
3. Rủi ro do nguồn cung ứng 31
4. Rủi ro với khách hàng 32
Kế hoạch hành động 33
1. Kế hoạch chuẩn bị đưa cửa hàng vào hoạt động chính thức. 33
2. Khi cửa hàng đi vào hoạt động 34
Kế hoạch phát triển trong tương lai 36
Lợi ích kinh tế xã hội của Dự án 37
Kết luận 38


Xem Thêm: Thành lập cửa hàng thời trang Mums and Babies
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thành lập cửa hàng thời trang Mums and Babies sẽ giúp ích cho bạn.