Tên đề tài
Tính toán, lập hồ sơ dự thầu gói thầu khu nhà ở cao tầng quận Cầu Giấy - Hà NộiPHẦN I
TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU, GÓI THẦU VÀ NHÀ THẦU THAM DỰ


1.1. Khái niệm , các yêu cầu trong đấu thầu


1.1.1. Khái niệm về đấu thầu:
Theo điều 3 của nghị định 88/CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ: “Đấu thầu” là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của Bên mời thầu.


1.1.2. Các yêu cầu trong đấu thầu:


ã Việc tổ chức đấu thầu chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:
- Văn bản quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư của người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền ;
- Kế hoạch đấu thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt;
- Hồ sơ mời thầu đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Trong trường hợp đấu thầu tuyển chọn tư vấn thực hiện công việc chuẩn bị dự án hoặc đấu thầu lựa chọn đối tác để thực hiện dự án, điều kiện tổ chức đấu thầu là có văn bản chấp thuận của người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền và có hồ sơ mời thầu được duyệt.


ã Nhà thầu tham dự thầu phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có giấy phép đăng ký kinh doanh.Đối với đấu thầu mua sắm thiết bị phức tạp được quy định trong hồ sơ mời thầu, ngoài giấy đăng ký kinh doanh, phải có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất;
- Có đủ năng lực về kỹ thuật và tàI chính đáp ứng yêu cầu của gói thầu;
- Chỉ được tham gia một đơn dự thầu trong một gói thầu, dù là đơn phương hay liên danh dự thầu. Trường hợp Tổng công ty đứng tên dự thầu thì các đơn vị trực thuộc không được phép tham dự với tư cách là nhà thầu độc lập trong cùng một gói thầu.


ã Bên mời thầu không được tham gia với tư cách là nhà thầu đối với các gói thầu do mình tổ chức.
ã Các nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu ở Việt Nam phải cam kết mua sắm thiết bị phù hợp về chất lượng giá cả đang sản xuất gia công và hiện tại có tại Việt Nam theo quy định tại khoản 4 điều 10 của Quy chế đấu thầu, nếu trong nước không có hoặc không có khả năng sản xuất, gia công thì nhà thầu được chào từ nguồn nhập ngoại trên cơ sở đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.


Xem Thêm: Tính toán, lập hồ sơ dự thầu gói thầu khu nhà ở cao tầng quận Cầu Giấy - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính toán, lập hồ sơ dự thầu gói thầu khu nhà ở cao tầng quận Cầu Giấy - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.