Tên đề tài
Một số giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tại Thành phố Việt Trì

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
LỜI CAM ĐOAN 4


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ Lí LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 5
1.1. Lí LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 5
1.1.1. Khỏi niệm cơ sở hạ tầng đô thị 5
1.1.2. Vai trũ, ý nghĩa cơ sở hạ tầng đô thị 5
1.1.3. Phõn loại cơ sở hạ tầng đô thị 6
1.2. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC HèNH THỨC ĐẦU TƯ 6
1.2.1 Khỏi niệm về đầu tư: 6
1.2.2. Cỏc hỡnh thức đầu tư: 7
1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 8
1.4. Lí LUẬN VỀ VỐN VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 9
1.4.1. Khỏi niệm về vốn và công tác huy động vốn 9
1.4.2. Cỏc yếu tố tác động đến công tác huy động vốn đầu tư: 9
1.4.3. Cỏc nguồn huy động vốn đầu tư 11
1.5. VAI TRề CỦA VỐN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 16
1.5.1. Vai trũ của vốn 16
1.5.2. Vai trũ của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị 17
1.6. KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA. 18
1.6.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản: 18
1.6.2. Kinh nghiệm ở Hàn Quốc 19
1.6.3. Kinh nghiệm ở Anh 19
1.6.4. Những bài học vận dụng vào VIệt Nam, vào hệ thống đô thị của Việt Nam 20


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TẠI TP.VIỆT TRè GIAI ĐOẠN 2006-2010 21
2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KTXH CỦA TP.VIỆT TRè 21
2.1.1. Điều kiện tự nhiờn 21
2.1.2. Điều kiện KTXH giai đoạn 2006 -2010 22
2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TẠI TP.VIỆT TRè 23
2.2.1. Tỡnh hỡnh huy động nguồn vốn trong nước. 24
2.2.2. Nguồn huy động vốn ODA từ nước ngoài 32
2.3.2. Đánh giá các kết quả đạt được 36


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 38
3.1. DỰ BÁO VỀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN 38
3.1.1. Mục tiờu phỏt triển của TP.Việt Trỡ 38
3.1.2. Phương hướng phỏt triển cỏc ngành, cỏc lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu 40
3.1.3. Dự bỏo nhu cầu vốn đầu tư triển khai trong tương lai như sau 42
3.1.4. Quan điểm huy động vốn của TP.Việt Trỡ 45
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ46
3.2.1. Nhúm giải phỏp vĩ mụ 46
3.2.2. Nhúm giải pháp đối với nguồn vốn từ ngõn sỏch và DNNN 47
3.2.3. Nhúm giải pháp đối với vốn tư nhân 49
3.2.4. Nhúm giải pháp đối với cỏc nguồn vốn nước ngoài 49
3.2.5. Nhúm giải phỏp về cụng tỏc quản lý 54


KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tại TP Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tại TP Việt sẽ giúp ích cho bạn.