Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác Xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác Xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc


  Tên đề tài
  Hoàn thiện công tác Xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
  Mục lục


  Lời nói đầu 3
  Chương I: Lý luận về công tác xúc tiến đầu tư 4
  1. Quan điểm về xúc tiến đầu tư 4
  1.1. Thuật ngữ “Xúc tiến đầu tư” 4
  1.2. Sự cần thiết của công tác xúc tiến đầu tư 6
  2. Nội dung công tác xúc tiến đầu tư 8
  2.1. Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư 9
  2.2. Xây dựng các mối quan hệ đối tác 11
  2.3. Xây dựng hình ảnh đất nước 12
  2.4. Lựa chọn mục tiêu và tạo cơ hội đầu tư 12
  2.5. Cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư 13
  2.6. Giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả 13
  3. Các k ỹ thuật xúc tiến đầu tư 13
  4. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác xúc tiến đầu tư 16
  4.1. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác XTĐT 16
  4.2. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 16
  4.3. Sự thay đổi của môi trường đầu tư trong nước 17
  4.4. Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới 17
  5. Kinh nghiệm của Trung Quốc và một số nước Asean 17
  5.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 17
  5.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 20
  5.3. Kinh nghiệm của Malayxia 23


  Chương II:
  Thực trạng công tác Xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc giai đoạn 2006 - 2008 27
  1. Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc 27
  1.1. Căn cứ thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc 27
  1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc 30
  1.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiễn đầu tư phía Bắc 31
  2. Thực trạng công tác xúc tiến đầu tư đến năm 2008 33
  2.1. Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư 33
  2.2. Thiết lập các mối quan hệ đối tác 34
  2.3. Xây dựng hình ảnh đất nước 40
  2.4. Hoạt động hình thành đầu tư 41
  2.4. Cung cÊp dÞch vô cho c¸c nhµ ®Çu t* 43
  3. Đánh giá công tác XTĐT tại Trung tâm XTĐT phía Bắc 45
  3.1. Hiệu quả 45
  3.2. Hạn chế 48


  Chương 3
  Các giải pháp nhằm hoàn thiện các công tác xúc tiến FDI tại Trung tâm XTĐT phía Bắc 50
  3.1. Định hướng, mục tiêu thu hút FDI đến năm 2010 50
  3.1.1. Mục tiêu thu hút FDI của Việt Nam giai đoạn 2009 - 2010 50
  3.1.2. Định hướng thu hút vốn đầu tư theo ngành, đối tác và vùng lãnh thổ 50
  3.1.2.1. Định hướng ngành: 50
  3.1.2.2. Định hướng vùng: 52
  3.2. Kiến nghị các giải pháp 59
  3.2.1. Về môi trường chính trị - kinh tế: 59
  3.2.3. Về Chiến lược xúc tiến đầu tư quốc gia 60
  3.2.4. Về Cơ quan XTĐT 61
  3.2.5. Về cơ chế hành chính 61
  3.2.6. Về vấn đề nguồn lực con người 61
  Kết luận 63


  Danh mục tài liệu tham khảo 64


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status