Tên đề tài
Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng ODA của Nhật bản ở Việt Nam
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 3
NỘI DUNG 4


Chương I : Khái quát về hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản 4
I. Khái quát về hỗ trợ phát triển chính thức 4
1.Khái niệm 4
2.Đặc điểm 4
3.Vai trò của ODA. 5
3.1.Đối với nước cung cấp ODA. 5
3.2.Đối với nước nhận ODA. 5
4.Ưu nhược điểm của ODA 5
4.1. Ưu điểm của ODA 5
4.2. Bất lợi khi nhận ODA 6
II.ODA Nhật Bản. 7
1. Vài nét khái quát về ODA Nhật Bản 7
2.Lịch sử hình thành và phát triển của Hỗ trợ phát triển chính thức Nhật Bản: 9
3.Phân loại ODA Nhật Bản 11
3.1.ODA song phương. 11
3.2.ODA đa phương: 14
4.Chính sách ODA Nhật Bản: 14
4.1.Chính sách ODA Nhật Bản trước những năm 90: 14
4.2. Một số thay đổi gần đây về chính sách ODA. 19


Chương II :Vai trò của ODA Nhật Bản với nền kinh tế Việt Nam 22
I. Thực trạng thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản ở Việt Nam. 22
1. ODA của Nhật bản với Việt Nam. 22
1.1.Giai đoạn 1975-1978: 22
1.2. Giai đoạn 1979- 1991. 24
1.3.Giai đoạn 1992 đến nay: 24
2. Những thành tựu đạt được từ nguồn ODA của Nhật Bản. 27
3. Một số dự án đầu tư nổi bật của Nhật Bản vào Việt Nam: 30
3.1. Cầu Bãi Cháy 30
3.2. Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất 31
3.3. Hầm qua đèo Hải Vân 32
4.Một số tồn tại trong thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản ở Việt Nam. 32
4.1.Những tồn tại trong thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản ở Việt Nam 32
4.2.Nguyên nhân 34
II.Triển vọng thu hút ODA nhật bản trong thời gian tới. 36


Chương III. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng ODA của Nhật bản ở Việt Nam. 39
1. Về cơ chế chính sách: 39
2. Tổ chức thực hiện: 40
3. Về sử dụng ODA. 41


KẾT LUẬN 44


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng ODA của Nhật bản ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng ODA của Nhật bản ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.