Sự phát triển của thị trường chứng khoán của việt nam & ảnh hưởng của nó tới tăng trưởng kinh tế
I. Tổng quan về thị trường chứng khoán
1. Thị trường tài chính:
2. Thị trường chứng khoán:
II. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán
1. Lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới.
2.Lịch sử phát triển và hình thành TTCK ở Việt Nam.
2.1. Các điều kiện khách quan và chủ quan hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam.
2.2. Cơ sở thành lập và những vấn đề sự kiện nổi bật qua 5 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.
III. Phân tích thực trạng TTCKVN & ảnh hưởng của TT tới nền kinh tế.
3.1 Những thành tựu đã đạt được của TTCK 5 năm qua.
3.2 Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân tồn tại hạn chế.
3.2.1 Hệ thống pháp luật còn hạn chế.
3.2.2 Hạn chế từ bản thân TTCK.
3.2.3 Về phía các công ty cổ phần tham gia TTCK.
3.2.4 Số lượng các nhà đầu tư tham gia TTCK còn khiêm tốn.
IV. Giải pháp khắc phục những hạn chế của thị trường chứng khoán.
4.2 Hoàn thiện môi trường thể chế cho TTCK
4.3 Giải pháp tăng cung cho thị trường chứng khoán.
` 4.4 Biện pháp kích cầu.
4.5 Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trung gian.
4.6 Tăng cường hợp tác quốc tế


Xem Thêm: Sự phát triển của thị trường chứng khoán của việt nam & ảnh hưởng của nó tới tăng trưởng kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự phát triển của thị trường chứng khoán của việt nam & ảnh hưởng của nó tới tăng trưởng kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.