Nguồn vốn và các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Một doanh nghiệp, muốn hình thành, tồn tại và phát triển thì điền kiện đầu tiên và cực kì quan trọng là nguồn vốn. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp cần luôn luôn chú trọng và đề cao vai trò huy động và quản lý nguồn vốn sao cho đạt được một cơ cấu vốn hợp lý với chi phí thấp nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh với các chủ thể kinh tế khác trên thị trường.
Trong điều kiện kinh tế thị trường, các phương thức huy động vốn cho doanh nghiệp được đa dạng hóa, giải phóng các nguồn tài chính trong nền kinh tế, thúc đẩy sự thu hút vốn vào các doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh và thị trường tài chính sẽ sớm tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng khả năng thu hút vốn vào kinh doanh.
Tuy nhiên, do trình độ phát triển của hệ thống tài chính còn chưa cao, cũng như một số hạn chế mang tính chủ quan khác, thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp trong nước hiện còn tồn tại nhiều bất cập cần sớm được giải quyết.
Vấn đề nguồn vốn và làm thế nào để huy động vốn cho doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất luôn là một bài toán khó mà các doanh nghiệp luôn không ngừng tìm kiếm lời giải. Nhất là những doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và có các yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng huy động vốn để phục vụ cho sự mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do vậy, em đã lựa chọn đề tài cho Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ của mình là: “Nguồn vốn và các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam” . Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài, chắc chắn bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè.
Em xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
1.1. Khái niệm về vốn. 2
1.2. Phân loại vốn. 2
1.3. Vai trò của nguồn vốn đối với doanh nghiệp. 3
1.3.1. Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp.3
1.3.2. Vốn là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 4
1.3.3. Vốn là cơ sở cho việc phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh. 4
1.4 Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp. 5
1.4.1. Vốn góp ban đầu. 6
1.4.2. Huy động vốn từ lợi nhuận không chia. 6
1.4.3. Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu. 8
1.4.4. Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng. 11
1.4.5. Huy động vốn bằng tín dụng thương mại14
1.4.6. Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu. 16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 19
2.1. Thực trạng về nguồn vốn và phương thức huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam19
2.1.1. Thực trạng vốn chủ sở hữu và huy động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp19
2.1.2. Thực trạng vốn nợ và huy động nợ. 21
2.1.3. Đánh giá những kết quả đạt được. 26
2.1 4 Những hạn chế và nguyên nhân. 27
2.2. Một số kiến nghị và giải pháp cho hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp.30
2.2.1. Một số kiến nghị30
2.2.2. Giải pháp cho các doanh nghiệp trong huy động nguồn vốn. 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO33Xem Thêm: Nguồn vốn và các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nguồn vốn và các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.