Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam
Kinh tế Việt Nam thời gian trước vốn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đông dân và chậm phát triển, đã từng phải trải qua những cuộc chiến tranh liên tiếp kéo dài. Kể từ năm 1986, Việt Nam thực hiện chính sách đổi mơí, mở cửa, xoá bỏ bao cấp và từng bước chuyển dịch sang nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế dần thoát khỏi khủng hoảng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã thực sự chuyển mình, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực.
Đóng góp một phần không nhỏ vào sự chuyển biến đó chính là các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp này đã, đang và sẽ phấn đấu không ngừng phát triển đóng góp cho nền kinh tế ngày một lớn mạnh. Các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng luôn khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những khó khăn mà các doanh nghiệp hiện nay gặp phải là vô cùng phức tạp. Trong đó một vấn đề cốt lõi cho các doanh nghiệp Việt Nam đó là Vốn.
Vốn kinh doanh là tiền đề quan trọng nhất khi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp không những phải đảm bảo có đầy đủ về vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà còn phải có biện pháp quản lý vốn có hiệu quả và hợp lý nhằm chống thất thoát và lãng phí vốn.
Xuất phát từ thực tế các doanh nghiệp hiện nay, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà đặc biệt là vốn lưu động là tất yếu khách quan mà các doanh nghiệp cần phải làm. Nhận thức được tầm quan trọng của vốn lưu động em đã chọn đề tài nghiên cứu : “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam”.Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.