Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
LỜI NÓI ĐẦUNăm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ. Tình hình kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn.Giá cả quốc tế và lạm phát các nước đều tăng cao như : Trung Quốc 8% , Singapo 6% Sự lạm phát cao của Mỹ chắc chắn tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam. Theo thống kê năm Việt Nam có mức lạm phát cao nhất Đông Nam Á : năm 2007 là 12,6% , bên cạnh đó tính cho 3 tháng đầu năm 2008 chỉ số tiêu dùng CPI tăng 9,19% so với tháng 12/2007. Cùng với thực trạng như vậy Việt Nam cũng đang đối diện với nhiều vấn đề khác nhau trong nền kinh tế như : Vấn đề xử lý ô nhiễm (tiêu biểu là vụ Vedan, vụ Miwon), vấn đề an toàn thực phẩm, và tình hình biến động của thế giới đã đẩy giá nguyên liệu, nhiên liệu lên cao. Đặc biệt là biến động theo chiều hướng gia tăng của giá nguyên liệu, nhiên liệu đã tác động rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tiếp cận với vốn của các doanh nghiệp trong giai đoạn này là hết sức khó khăn. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải pháp của họ là thu hẹp quy mô sản xuất, có một số doanh nghiệp thì phải huỷ bỏ hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh nghiệp thì hoạt động cầm chừng, còn có doanh nghiệp thì phải chịu lỗ để dữ khách hàng
Trước những khó khăn chồng chất như vậy, các doanh nghiệp phải nổ lực hoạt động,phải tiết kiệm chi phí đến mức thấp nhất, phải tận dụng tối đa tất cả những nguồn lực của doanh nghiệp. Có như vậy thì doanh nghiệp mới nâng cao được năng lực cạnh tranh, mới đứng vững trên thương trường.
Xuất phát từ thực tế các doanh nghiệp hiện nay đó là họ có nhu cầu về vốn rất lớn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong khi nguồn vốn để cung ứng thì không thể đáp ứng hết nhu cầu. Với thực tế như vậy thì “ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là tất yếu khách quan, là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải làm”.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó của vốn và để trau dồi kiến thức bản thân, gắn lý luận với thực tiễn, em đã chọn đề tài “Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông ” làm đối tượng nghiên cứu của mình.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luân, đề án môn học được chia thành 3 phần như sau:

Chương I : Tổng quan về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế
Chương II : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

KẾT LUẬN​
Cơ chế thị trường với các quy luật cạnh tranh gay gắt đã thực sự tạo ra môi trường tôi luyện cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của mình. Để đứng vững và không ngừng vươn lên trong cơ chế đó , đòi hỏi sự nỗ lực của toàn công ty. Trước hết phải kể đến sự năng động sáng tạo của ban lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau là sự vận dụng có hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế trong đó có phương pháp sử dụng vốn lưu động
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một biện pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đồng thời nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung
Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết đều gặp khó khăn trong vấn đề vốn. Vốn ít khiến các doanh nghiệp của chúng ta gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy việc sử dụng hiệu quả vốn lưu động là vấn đề cần thiết và cấp bách đối với các doanh nghiệp hiện nay.
Đã có rất nhiều các giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, thế nhưng việc áp dụng phương pháp nào, lựa chọn phương án nào là do quyết định của các nhà lãnh đạo sao cho phương án đó là phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.

Xuất phát từ thực tế nền kinh tế Việt Nam hiện nay, em đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông” làm đề án môn học của mình. Trong quá trình nghiên cứu, do hạn chế về nhận thức và thời gian nên đề án sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong thầy cô thông cảm và giúp đỡ.Xem Thêm: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đôn sẽ giúp ích cho bạn.