Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển CSHT nông nghiệp, nông thôn nước ta. Thực trạng và một số giải pháp huy động, sử dụng có hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển CSHT nông nghiệp nông thôn
MỤC LỤC​​​Trang​​​Phần I: Mở đầu 1
Phần II: Nội dung 2
2.1. Cơ sở lý luận của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn 2
2.1.1. Khái niệm, vai trò của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn .2
2.1.2. Căn cứ hình thành đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn 3
2.1.3. Kinh nghiệm về đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển sản xuất nông nghiệp ở các nước trong khu vực châu Á . 6
2.2. Thực trạng của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam thời gian qua .7
2.2.1. Phân tích thực trạng của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam thời gian qua 7
2.2.2. Kết quả đạt được của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam thời gian qua 15
2.2.3. Hạn chế còn tồn tại của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam thời gian qua 16
2.3. Giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn .18
2.3.1. Quan điểm đối với hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam .18
2.3.2. Giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại của hoạt động đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam .20
Phần III: Kết luận . 24
Danh mục Tài liệu tham khảo . 25

PHẦN I: MỞ ĐẦU​Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Trong bối cảnh phát triển chung của nền kinh tế, khu vực nông nghiệp, bao gồm: nông, lâm, ngư nghiệp với gần 65% dân số, có vai trò hết sức quan trọng đối với kinh tế - xã hội của cả nước và những bước phát triển khá cao và ổn định. Từ một nền nông nghiệp tự cung tự cấp, thiếu lương thực triền miên đến nay về cơ bản đã phát triển thành một nền nông nghiệp hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, có tỷ suất hàng hoá ngày càng cao; một số mặt hàng xuất khẩu có thị phần khá lớn trong khu vực và thế giới, như: gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, thuỷ sản, đồ mộc. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn có bước phát triển vượt bậc. Đời sống của tuyệt đại bộ phận nông dân ngày càng được cải thiện. Nông nghiệp nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, góp phần to lớn vào sự nghiệp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong những năm tới, ngành nông nghiệp nước ta vẫn phải tiếp tục phát triển nhanh, phải đổi mới mạnh mẽ về chất lượng; thực thi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và đạt hiệu quả cao của hàng hoá nông lâm sản trên thị trường trong nước và quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO, yêu cầu bức bách đối với ngành nông nghiệp trong những năm tới phải tập trung đầu tư phát triển (ĐTPT) đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng (CSHT) một cách đồng bộ, hiện đại phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Vì vậy việc nghiên cứu, phân tích thực trạng ĐTPT CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp tìm ra những giải pháp thích hợp trong xây dựng những chính sách cơ chế nhằm tạo ra động lực mới, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển CSHT phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn là nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay. Do đó em chọn đề tài: "Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển CSHT nông nghiệp, nông thôn nước ta. Thực trạng và một số giải pháp huy động, sử dụng có hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển CSHT nông nghiệp nông thôn nước ta”, làm đềXem Thêm: Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển CSHT nông nghiệp, nông thôn nước ta. Thực trạng và một số gi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển CSHT nông nghiệp, nông thôn nước ta. Thực trạng và một số gi sẽ giúp ích cho bạn.