Đầu tư và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Thành Phố Hải Phòng
LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đã thay đổi rất nhiều sau 20 năm với thành tích tăng trưởng cao và rất nhiều người dân Việt Nam đã thoát khỏi cảnh đói nghèo. Với tư cách một quốc gia, Việt Nam ngày càng nhận được sự nể trọng và có ảnh hưởng ngày càng lớn hơn trong cộng đồng quốc tế. Có được thành công này một phần là nhờ vào những quyết định sang suốt của Chính phủ trong hoạt động đầu tư, nhất là đầu tư phát triển.

Đầu tư phát triển là vấn đề được toàn xã hội, đặc biệt là các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển của đất nước thường xuyên quan tâm và coi trọng. Từ cổ tới kim, đề cập đến phát triển nói chung và phát triển, tăng trưởng kinh tế nói riêng, người ta đều không quên nói đến đầu tư phát triển. Bàn về vấn đề này chính là mong muốn có được sự hiểu biết tốt hơn để có thể hành động đúng đắn với công việc đầu tư đầy khó khăn nhưng cũng không kém phần “cám dỗ”. Chỉ khi nào chúng ta hiểu biết thấu đáo và quán triệt một cách sâu các đặc điểm của đầu tư phát triển thì mới hi vọng có được những kết quả mong muốn, hướng tới sự phát triển thực sự.

Đầu tư phát triển đối với Việt Nam đang là một vấn đề cần quan tâm để thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là khi chúng ta đã gia nhập WTO như hiện nay. Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp, một ngành mà nước ta từ trước đến nay vẫn yếu kém và có thể cho là phụ thuộc nhiều vào nước ngoài hết sức chú trọng đặc biệt là ngành Công nghiệp Đóng tàu một ngành được coi là lợi thế của Việt Nam và trong tương lai có thể đứng tầm quốc tế, cửa ngõ để phát triển giao thương với các nước trên thế giới.

Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng ấy, dưới đây em xin trình bày đề tài: Đầu tư và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Thành Phố Hải Phòng.
Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết, chắc hẳn sẽ khó lòng đề cập đầy đủ các khía cạnh của vấn đề đưa ra, và những sai sót là không thể tránh khỏi. Chính vì vậy em xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu từ thầy cô cùng các bạn. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Th.S Nguyễn Thị Ái Liên - người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
MỤC LỤCA_LỜI MỞ ĐẦU 1
B_NỘI DUNG 2
Chương I: Những vấn đề lý thuyết chung về đầu tư phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thành phố Hải Phòng.2
1.1_ Giới thiệu chung về ngành đóng tàu. 2
1.1.1_Khái niệm, đặc điểm 2
1.1.1.1_Khái niệm 2
1.1.1.2_đặc điểm:2
1.1.2_Vai trò, vị trí của ngành đóng tàu:3
1.2_Những vấn đề chung liên quan đến đầu tư phát triển ngành đóng tàu6
1.2.1_Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ĐTPT 6
1.2.1.1_Khái niệm:6
1.2.1.2_Đặc điểm của đầu tư phát triển:Hoạt động đầu tư phát triển có 5 đặc điểm chủ yếu sau:6
1.2.1.3_Vai trò của đầu tư phát triển.9
1.2.2_Nội dung đầu tư phát triển ngành đóng tàu. 11
1.2.1.1_Đầu tư vào cơ sở hạ tầng. 11
1.2.1.2_Đầu tư vào nguồn nhân lực.11
1.2.1.3_Đầu tư vào công nghệ cao và công nghệ phụ trợ,sản xuất nguyên vật liệu12
1.2.3_nguồn vốn đầu tư vào phát triển ngành đóng tàu. 12
Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thành phố Hải Phòng.13
2.1_Lợi thế cho phát triển nghành đóng tàu thành phố Hải Phòng. 13
2.1.2_Lịch sử hình thành các nhà máy đóng tàu:14
2.1.2_Sản phẩm truyền thống của ngành:15
2.1.3_Đối tác chiến lược mạnh:17
2.2_Thực trạng đầu tư phát triển ngành đóng tàu Hải Phòng. 17
2.2.1_Đầu tư phát triển vào ngành công nghiệp đóng tàu Thành phố Hải Phòng.17
2.2.2_Cơ cấu đầu tư trong ngành đóng tàu .23
2.2.2.1_Thực trạng đầu tư phát triển sơ sở hạ tầng.23
2.2.2.3_Thực trạng đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực cho ngành đóng tàu24
2.2.2.4_Thực trạng đầu tư vào công nghệ cao và công nghệ phụ trợ, sản xuất nguyên vật liệu phục vự cho ngành công nghiệp đóng tàu.26
2.2.3_Cơ cấu nguồn vốn đầu tư vào ngành đóng tàu thành phố Hải Phòng.27
2.2.3.1_Cơ cấu nguồn vốn trong nước.27
2.2.3.2_Cơ cấu nguồn vốn nước ngoài.27
2.2.4_Thành tựu đạt được và khó khăn còn tồn tại28
2.2.4.1_Thành tưu. 28
2.2.4.2_Khó khăn. 29
C_GIẢI PHÁP. 31
Chương III: Giải pháp đầu tư phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thành phố Hải Phòng.31
3.1_Mục tiêu đề ra.31
3.2_Giải pháp thực hiện. 31
KẾT LUẬN 33
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34Xem Thêm: Đầu tư và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Thành Phố Hải Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư và phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Thành Phố Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.