Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước ta trong những năm qua
Lời mở đầu​​​Một nền kinh tế phát triển và bền vững đòi hỏi phải có một kết cấu hạ tầng mạnh và hiện đại. Cơ sở hạ tầng phải đi trước một bước để tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế xã hội và an ninh – quốc phòng, nhất là mạng lưới giao thông đường bộ. Các công trình cơ sở hạ tầng mang tính xã hội hoá cao, có nhiều đặc tính của hàng hoá công cộng. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và hàng hoá công cộng về cơ bản do chính phủ cấp, chính phủ là người đứng ra bỏ vốn đầu tư xây dựng mà chủ yếu là vốn từ ngân sách, vốn tư nhân thì rất ít. Vốn đầu tư vào các công trình này thường rất lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, thậm trí rất khó thu hồi vốn. Vốn ngân sách nước thì còn phải chi cho nhiều hoạt động kinh tế - xã hội khác để đảm bảo phát triển bền vững. Chính vì vậy, vốn ngân sách không thể đáp ứng đủ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Điều đó cho thấy sự cần thiết phải thu hút các nguồn tài trợ khác cho hoạt động này, và khi tính đến việc thu hút nguồn vốn cho hoạt động đầu tư không thể không lưu ý đến nguồn vốn nhàn rỗi từ khu vực tư nhân. Đó là lý do em chọn đề tài: “Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước ta trong những năm qua”.
Kết cấu bài viết bao gồm những nội dung chính sau:
Chương 1: Lý luận chung
Chương 2: Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn tư nhân cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong những năm qua
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút vốn đầu tư tư nhân đầu tư xây dựng CSHT
Em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Mai Hương đã giúp đỡ em hoàn thành đề án này. Trong quá trình nghiên cứu khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.Xem Thêm: Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước ta trong những năm qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước ta trong những năm qua sẽ giúp ích cho bạn.