Vai trò của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.Lý luận và thực tiễn.
LỜI NÓI ĐẦU


Môi trường đầu tư là yếu tố quyết định đến khả năng thu hút vốn của một quốc gia đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài,mà trong đó cơ sở hạ tầng của quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Đây cũng là yếu tố hàng đầu mà các nhà đầu tư quan tâm khi quyết định bỏ vốn ra để thực hiện một dự án nào đó.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Chính Phủ thì cơ sở hạ tâng ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể đáp ứng được phần nào yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung cũng như khẳng định đuợc vai trò trong quá trình thu hút vốn đầu tư.
Tuy nhiên cùng với những thành tựu đã đạt được thì cơ sở hạ tầng của Việt Nam cũng bộc lộ hạn chế ở nhiều mặt như sự xuống cấp của hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt hay cơ sở hạ tầng công nghệ cao vẫn còn thiếu điều đó đã khiến cho suy giảm khả năng tăng trưởng của nền kinh tế,không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.
Xuất phát từ thực tiễn trên cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô Hương em đã nhận thức được rõ tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng và vai trò của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nên em đã quyết định chọn đề tài: Vai trò của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.Lý luận và thực tiễn.”

KẾT LUẬN

Kể từ khi đổi mới nước ta đã đạt được những thành tựu phát triển rực rỡ,nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và đều trong nhiều năm,năm sau thường phát triển cao hơn năm trước.Như đến tháng 9 năm 2008 tổng sản phẩm trong nước đã tăng 6.52% so với cùng kỳ năm trước;so với năm trước thì một loạt chỉ tiêu cũng đã gia tăng như tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 39%,số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam cũng tăng 5.9% .Đạt được những thành quả như hiện nay là nhờ những chính sách rất đúng đắn của đảng và chính phủ trong phát triển nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.Tuy nhiên cơ sở hạ tầng của nước ta vẫn còn tỏ ra yếu kém còn nhiều điểm cần khắc phục để tạo ra được môi trường đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong phạm vi của em đã trình bày một số thực trạng cơ sở hạ tầng của Việt Nam đặc biệt là các cơ sở hạ tầng kĩ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước tuy nhiên bài viết vẫn còn nhiều thiếu xót .Do vậy em mong nhận được sự đóng góp của thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn.Xem Thêm: Vai trò của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.Lý luận và thực tiễn.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.Lý luận và thực tiễn. sẽ giúp ích cho bạn.