Đề tài về Vốn
Lời mở đầu

Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là sinh lợi và phát triển, bất kỳ DN nào cũng cần có một lượng vốn tối thiểu nhất định. Quá trình sản xuất kinh doanh từ góc độ tài chính cũng là quá trình phân phối để tạo lập và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong quá trình đó, luôn diễn ra sự chuyển hoá biến đổi liên tục của các nguồn tài chính. Muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt như hiện nay, mỗi doanh nghiệp phải có một năng lực tài chính nhất định. Nghĩa là phải có một số vốn kinh doanh cần thiết (biểu hiện bằng tiền của tài sản kinh doanh) để mua sắm, máy móc, trang thiết bị, xây dựng nhà xưởng, mua vật tư, tiền mặt, nhân lực, thông tin, uy tín của doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh. Tất cả tài sản này của doanh nghiệp đều được trang trải bằng những nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động được. Nói một cách khác,nguồn vốn của doanh nghiệp là nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp .
Trong cơ chế tài chính hiện nay,toàn bộ nguồn vốn của DN được hình thành từ 2 nguồn:
-Nguồn nợ phải trả.
-Nguồn vốn chủ sở hữu.
Nợ phải trả là những nguồn vốn sử dụng tạm thời phát sinh trong quá trình vay,và thanh toán giữa DN và các DN khác, giữa cá nhân trong và ngoài DN,như vay,nợ .
Nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn vốn sử dụng lâu dài(còn gọi là vốn tự có).Quyền sở hữu đối với tài sản tuỳ thuộc vào chế độ sở hữu với các thành phần kinh tế.
Ở đây, em không có tham vọng đi sâu tìm hiểu những vấn đề bức xúc này của tất cả các loại hình doanh nghiệp mà chỉ đề cập nó áp dụng cho các Công ty xây lắp nhà nước , doanh nghiệp mà vốn ban đầu hoạt động do nhà nước cấp, tức nhà nước là chủ sở hữu vốn và mang những đặc điểm riêng, đặc trưng của các doanh nghiệp xây dựng, khác với các doanh nghiệp hoạt động thương mại và dịch vụ, công nghiệp khác. Nghiên cứu và lựa chọn những quá trình tổ chức đúng đắn cho doanh nghiệp, tổ chức thực hiện những quy định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, đó là tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng tăng giá trị của doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Dựa vào những vấn đề này, chuyên đề của em gồm 3 phần :
Phần một :
I, Khái niệm về vốn và sự cần thiết phải nghiên cứu việc sử dụng vốn có hiệu quả
II, Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,
III, Hiệu quả sử dụng vốn là gì, ý nghĩa của việc sử dụng vốn có hiệu quả, chỉ tiêu phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ) và hiệu quả sử dụng vốn cố định(VCĐ).
Ưu , nhược điểm và ý nghĩa của chúng
Phần hai:
I, Một số nhận xét chung về tình hình SD vốn tại các công ty xây lắp :
+Đặc điểm chung.
+Vị trí, tầm quan trọng.
+Nhiệm vụ của công ty xây lắp trong sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước và ngoài nước trong thời đại mới.
II, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong công ty xây lắp áp dụng trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Phần kết luận :
Do kiến thức thực tế và hiểu biết còn hạn chế , em rất mong sự góp ý của thầy cô và các bạn để em có thể có cách nhìn sâu sắc hơn, thực tế hơn, giúp cho em tiếp nhận kiến thức của chuyên ngành mình thuận lợi và áp dụng tốt trong công việc sau này .
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Quốc Trân cùng với sự giảng dạy tận tịnh của các thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế .Xem Thêm: Đề tài về Vốn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề tài về Vốn sẽ giúp ích cho bạn.