Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA cho xóa đói giảm nghèo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA cho xóa đói giảm nghèo


  Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA cho xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam  A. PHẦN MỞ ĐẦU4​B. NỘI DUNG:5​Phần I: Những vấn đề lí luận chung.5​I. Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)5​1. Khái niệm và nguồn gốc ODA5​2. Đặc điểm của nguồn vốn ODA6​3. Phân loại nguồn vốn ODA7​4. Vai trò của ODA đối với nước nhận đầu tư. 8​5. Những xu hướng mới của ODA trên thế giới9​II. Định nghĩa và phương pháp tiếp cận chuẩn đói nghèo. 10​1. Khái niệm cơ bản về đói nghèo. 10​1.1. Khái niệm đói nghèo của thế giới11​1.2. Chuẩn mực đói nghèo của thế giới11​2. Khái niệm, chỉ tiêu và chuẩn mực đánh giá hộ đói nghèo ở Việt Nam12​2.1. Khái niệm12​2.2. Chuẩn mực xác định hộ đói nghèo của Việt Nam hiện nay. 12​3. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo của Chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia13​III. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. 14​1. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cơ bản để xóa đói giảm nghèo. 14​2. Bất bình đằng và nghèo đói trong tăng trưởng kinh tế. 15​Phần II: Tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA16​I. Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam16​1. Tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta đã giảm nhanh, trong đó thành thị giảm nhanh hơn nông thôn16​2. Số hộ nghèo vẫn còn nhiều và phần lớn ở vùng nông thôn, số hộ ở cận kề chuẩn nghèo còn đông. 16​3. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các khu vực, giữ các vùng kinh tế và giữa các đơn vị hành chính. 17​4. Sự bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư. 18​5. Tỷ lệ hộ đói nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 20%19​II. Nguồn vốn ODA và công tác xoá đói giảm nghèo. 20​1. Khuôn khổ pháp lý của việc thu hút và sử dụng vốn ODA20​2. Tình hình cam kết vốn ODA cho Việt Nam21​3. Tình hình ký kết vốn ODA cho Việt Nam23​4. Tình hình giải ngân vốn ODA24​5. Đa phương hoá quan hệ giữa Việt Nam với các nhà tài trợ. 24​6. Một số dự án ODA về xoá đói giảm nghèo. 26​7. Dự báo xu hướng thu hút vốn ODA trong thời gian tới28​III. Tác động của các chương trình, dự án ODA đến công tác xoá đói giảm nghèo29​1. Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ công29​2. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn, tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo trên diện rộng. 33​3. Hỗ trợ phát triển công nghiệp nhằm tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người nghèo35​4. Hỗ trợ phát triển nền giáo dục công bằng và chất lượng cho người nghèo. 36​5. Giúp cải thiện mạng lưới an sinh xã hội36​IV. Một số nguyên nhân dẫn đễn thành công, hạn chế trong thu hút, sử dụng vốn ODA và bài học rút ra. 38​1. Nguyên nhân thành công. 38​2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế. 39​3. Một số bài học rút ra. 40​Phần III: Một số giải pháp thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cho xoá đói giảm nghèo. 42​I. Giải pháp thu hút ODA cho xoá đói giảm nghèo. 42​1. Xây dựng chiến lược, chương trình mục tiêu về xoá đói giảm nghèo. 42​2. Hài hoà thủ tục dự án. 42​3. Tăng cường các mối quan hệ phi nhà nước. 43​4. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ODA44​5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng. 44​6. Hoàn thiện cơ chế chính sách về ODA45​II. Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cho xoá đói giảm nghèo. 45​1. Tăng cường, mở rộng sự tham gia của người nghèo vào các chương trình, dự án.46​2. Giải quyết vốn đối ứng. 46​3. Sử dụng vốn ODA cho phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. 47​4. Tập trung vốn ODA hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực phục vụ tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. 48​5. Đầu tư phát triển mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo và các đối tượng yếu thế.49​6. Xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo49​C. KẾT LUẬN:51​


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA cho xóa đói giảm nghèo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA cho xóa đói giảm nghèo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status