CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC NGUỒN VỐN TÍCHLUỸ

CƠSỞLÝLUẬNCHUNGVỀCÁCNGUỒNVỐNTÍCHLU
1.1. Khái niệm về vốn
Như chúng ta đã biết doanh nghiệp là chủ thể kinh tếđộc lập có tư cách pháp nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm mục đích tăng thêm giá trị tài sản do mình sở hữu .Vốn là toàn bộ nguồn lực mà doanh nghiệp có thể có cho quá trình đầu tư vào hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp .Trong tình hình hiện nay doanh nghiệp có vai trò chủđạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là hình thức mà doanh nghiệp tồn tại là doanh nghiêp nhà nước liên doanh liên kết với doanh nghiêp tư nhân.Họ làm ăn nhanh nhạy và hiệu quảđem lại bộ mặt phát triển cho Việt Nam.
Để tiến hành công việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần phải có tư liệu sản xuất và nhân công mà muốn có nó doanh nghiệp phải có vốn để trang trải cho hoạt động của mình,ngoài vốn do chính chủ doanh nghiệp bỏ ra hoặc được bổ sungtùư kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh .Ngoài ra để mở rộng sản xuất thì doanh nghiệp có thể huy độn vốn nhàn rỗi từ dân cư,các tầng lớp xã hội qua các kênh thu vốn
như ngân hàng,các tổ chứctín dụng,tư ngân sách nhà nước,từ nước ngoài.ở nươc ta nguồn vốn trong nước còn hạn hẹp cũng như nhiều nước kém hoặc đang phát triển, thời kỳđầu đều phải dựa vào nguồn vốn nước ngoài, nước ta không thể là ngoại lệ.Tất nhiên phải rất coi trọng tạo ra chính sách đối ngoại hữu hiệu và việc sử dụng vay vốn có hiệu quả, có khả năng hoàn trả cả gốc lẫn lãi.


Xem Thêm: Cơ sở lý luận chung về các nguồn vốn tíchluỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lý luận chung về các nguồn vốn tíchluỹ sẽ giúp ích cho bạn.