Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch (CPB) tại nhà máy nhuộm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch (CPB) tại nhà máy nhuộm


  Tên đề tài
  Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch (CPB) tại nhà máy nhuộm

  Mục lục

  Lời mở đầu 1

  Lời cảm ơn
  3

  Lời cam đoan
  4

  Chương I: Tổng quan về sản xuất sạch hơn và phân tích hiệu quả đầu tư cho dự án sản xuất sạch hơn.
  5
  I. Sản xuất sạch hơn: 5
  1. Giới thiệu về sản xuất sạch hơn và định nghĩa sản xuất sạch hơn của UNEP: 5
  1.1. Giới thiệu về sản xuất sạch hơn: 5
  1.2. Định nghĩa sản xuất sạch hơn của UNEP: 6
  2. Các giải pháp sản xuất sạch hơn: 8
  2.1. Giải pháp giảm chất thải tại nguồn: 9
  2.2. Giải pháp tuần hoàn: 10
  2.3. Cải tiến sản phẩm: 10
  3. Lợi ích của sản xuất sạch hơn: 10
  3.1. Lợi ích của sản xuất sạch hơn đối với các doanh nghiệp: 11
  3.2. Lợi ích của sản xuất sạch hơn đối với xã hội: 13
  4. Quá trình áp dụng sản xuất sạch hơn và các kết quả thu được khi áp dụng sản xuất sạch hơn ở các nước và ở Việt Nam: 16
  4.1. Sản xuất sạch hơn ở các nước: 16
  4.2. Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam 17
  II. Phân tích hiệu quả đầu tư cho dự án sản xuất sạch hơn: 21
  1. Xác định chi phí – lợi ích của dự án đầu tư cho sản xuất sạch hơn: 21
  2. Đánh giá chi phí - lợi ích (ước tính các dòng tiền) của dự án đầu tư cho sản xuất sạch hơn: 23
  3. Đánh giá khả năng sinh lời của dự án đầu tư cho sản xuất sạch hơn: 23
  3.1. Giá trị hiện tại ròng (NPV): 24
  3.3. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): 25
  3.4. Thời gian hoàn vốn (PB): 25
  4. Đánh giá khả thi về kĩ thuật: 26
  5. Đánh giá khả thi về môi trường: 26

  Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất và các tác động đến môI trường - sự cần thiết áp dụng sản xuất sạch hơn tạI nhà máy nhuộm Công ty dệt nam định 28
  I. Thực trạng hoạt động sản xuất tại nhà máy Nhuộm công ty dệt Nam Định và các tác động đến môi trường 28
  1. Tổng quan về công ty dệt Nam Định 28
  1.1. Phạm vi và quy mô hoạt động: 28
  1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất chính của công ty: 28
  1.3. Nguồn chất thải chính của Công ty: 29
  2. Hoạt động sản xuất tại nhà máy Nhuộm: 29
  2.1. Nhiệm vụ hoạt động của nhà máy: 29
  2.2. Quy trình hoạt động sản xuất của nhà máy Nhuộm: 30
  2.3. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu của nhà máy: 31
  2.4. Các nguồn chất thải chính trong hoạt động sản xuất của nhà máy: 31
  3. Các tác động tới môi trường do hoạt động sản xuất của nhà máy Nhuộm: 32
  3.1. Tác động của nước thải: 32
  3.2. Tác động của chất thải rắn: 32
  3.3. Tác động của khí thải: 32
  3.4. ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động và cộng đồng: 32
  II. Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho nhà máy nhuộm - công ty dệt Nam Định: 33
  1. Lựa chọn trọng tâm đánh giá sản xuất sạch hơn tại nhà máy nhuộm: 33
  2. Phân tích các bước công nghệ: 34
  2.1. Quy trình nhuộm vải MS32 màu R559 (100% cotton) bằng thuốc nhuộm hoạt tính trên dây truyền liên tục Nhật. 34
  2.2. Cân bằng vật liệu cho 1000m vải MS32 - Màu R559: 35
  2.3. Tính chi phí cho dòng thải (cho 1000m vải MS 32 - R559): 36
  2.4. Phân tích các nguyên nhân gây ra tổn thất nguyên vật liệu, năng lượng: 37
  3. Đề xuất các cơ hội sản xuất sạch hơn đối với các công đoạn sản xuất: 38
  4. Lựa chọn các giải pháp sản xuất sạch hơn: 39
  4.1. Sàng lọc các giải pháp sản xuất sạch hơn: 39
  4.2. Sàng lọc tiếp theo các giải pháp cần phân tích thêm: 42

  Chương III: Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch (CPB) tại nhà máy nhuộm: 46
  I. Giải pháp đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh CPB tại nhà máy nhuộm: 46
  1. Khái quát quy trình nhuộm vải cotton sau khi đầu tư máy nhuộm cuộn ủ lạnh Cold PadBatch (CPB): 46
  2. Mục đích của việc đánh giá hiệu quả đầu tư cho giải pháp sản xuất sạch hơn được lựa chọn: 46
  3. Phương pháp đánh giá chi phí-lợi ích của dự án đầu tư: 47
  II. Đánh giá hiệu quả đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh CPB 48
  1. Xác định chi phí - Lợi ích của dự án : 48
  1.1. Xác định chi phí: 48
  1.2. Xác định lợi ích: 48
  2. Đánh giá chi phí-lợi ích: 49
  2.1. Đánh giá chi phí: 49
  2.2. Đánh giá lợi ích: 51
  3. Tổng hợp chi phí - lợi ích của dự án 54
  4. Phân tích hiệu quả đầu tư cho giải pháp sản xuất sạch hơn được lựa chọn qua một số chỉ tiêu: 56
  4.1. Giá trị hiện tại ròng (NPV): 56
  4.2. Tỷ suất lợi ích/chi phí (BCR): 56
  4.3. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): 57
  4.4 Thời gian hoàn vốn (PB): 57
  5. Phân tích độ nhạy và rủi ro khi thực hiện dự án: 59
  5.1. Phân tích độ nhạy khi thực hiện dự án: 60
  5.2. Phân tích rủi ro khi thực hiện dự án: 60
  6. Kết luận về kết quả phân tích hiệu quả đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh CPB của Châu Âu: 62

  Kiến nghị
  64

  Kết luận
  66

  Tài liệu tham khả
  o 68


  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch (CPB) tại nhà máy nhuộm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch (CPB) tại nhà máy nhuộm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status