mở đầu
Toàn cầu hoá là một xu thế phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại. Hiện nay, toàn cầu hoá tạm thời do các nước tư bản phát triển, đang phát triển và chuyển đổi nền kinh tế thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo ra rất nhiều cơ hội thuận lợi trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và tất nhiên cũng đặt ra không ít thách thức.
Việt Nam đang trong quá trình đổi mới chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy việc đẩy mạnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới là một nội dung khía cạnh quan trọng.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã lựa chọn đề tài "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay". Nhân đây, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Mai Hữu Thực đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề án này.

Mục lục
A. Phần mở đầu 1
B. Nội dung 2
I. Một số vấn đề lí luận về toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế 2
1. Khái niệm về toàn cầu hoá, khu vực hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 2
1.1. Khái niệm toàn cầu hoá 2
1.2. Khái niệm khu vực hoá 3
1.3. Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế 4
2. Các nhân tố thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá kinh tế 5
2.1. Sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất 6
2.2. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu 7
2.3. Sự gia tăng của các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh thế giới kết thúc chiến tranh lạnh bước vào thời kỳ hoà bình hợp tác và phát triển 8
2.4. Sự bành trướng của công ty xuyên quốc gia 9
2.5. Sự hình thành và phát triển của các định chế toàn cầu và khu vự 10
2.6. Vai trò của chính phủ và sự chuyển đổi trong chính sách phát triển 10
3. Triển vọng phát triển toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 11
3.1. Toàn cầu hoá không còn là âm mưu của các nước tư bản phát triển nhằm thôn tính thế giới. 11
3.2. Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế ngày càng gia tăng 13
II. Thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 13
1. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 13
2. Những thành tựu của quá trình hội nhập kinh tế và hạn chế cần khắc phục
2.1. Những thành tựu của hơn một thập kỉ hội nhập kinh tế quốc tế 15
2.2. Những hạn chế cần khắc phục trong quá trình hội nhập 17
III. Chủ trương, nguyên tắc và các giải pháp cần thực hiện trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam 19
1. Chủ trương và nguyên tắc chỉ đạo 19
2. Nhiệm vụ và biện pháp cần thực hiện trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 21
C. Kết luận 25
Tài liệu tham khảo 26
[charge=150]http://up.4share.vn/f/4e7f777d7e7d7f78/DA060.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.