Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lư


  MỤC LỤC


  Mở đầu 1

  Phần I: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 2

  I. Khái niệm, hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 2

  1. Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động 2

  1.1.Khái niệm. 2

  1.2. Đặc điểm vốn lưu động 2

  2. Cơ cấu vốn lưu động 4

  2.1.Căn cứ vào quá trình tuần hoàn và luân chuyển của vốn lưu động: 4

  2.2. Căn cứ vào nguồn tài trợ 4

  2.3. Căn cứ vào hình thái biểu hiện ta có: 6

  2.4. Căn cứ vào phương pháp xác định 8

  3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 8

  3.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 8

  3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 9

  II. Vác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp 13

  1. Nhóm nhân tố chủ quan ở doanh nghiệp 14

  1.1. Quản trị vốn tiền mặt ở doanh nghiệp 14

  1.2.Quản trị các khoản phải thu ở doanh nghiệp 15

  1.3. Quản trị vốn tồn kho dự trữ ở doanh nghiệp 18

  2. Nhóm các nhân tố khách quan ở doanh nghiệp 22

  3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp 23

  Phần II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dụng cụ Cắt và đo lường Cơ khí 26

  I. Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 26

  1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 26

  2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật. 28

  3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 1998-2001. 39

  II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lường Cơ khí. 42

  1.Tình hình huy động và sử dụng vốn lưu động tại Công ty 42

  1.1. Tình hình huy động vốn lưu động tại Công ty 42

  1.2. Tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lường Cơ khí. 43

  2.1.Phân tích chỉ tiêu tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lường Cơ khí. 45

  2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lường Cơ khí. 48

  3. Những nguyên nhân chủ yếu tác động đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lường Cơ khí (1998-2001). 49

  3.1. Doanh thu và lợi nhuận. 49

  3.2 Công tác quản trị vốn tồn kho dự trữ. 54

  3.3. Công tác quản trị các khoản phải thu 57

  3.4. Quản trị tiền mặt 58

  4. Đánh giá chung 59

  Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lường Cơ khí 62

  I. Các biện pháp ở doanh nghiệp 62

  1. Tăng cường hoạt động Marketing trên thị trường 62

  2. Đổi mới công nghệ và cân đối lại giữa sản xuất chính và phục vụ sản xuất. 65

  3. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch sử dụng vốn lưu động trong từng thời kì 68

  5. Giảm mức hàng tồn kho dự trữ hợp lí 71

  II. một số kiến nghị với Nhà nước 74

  1. Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp ngành Cơ khí. 74

  2. Hoàn thiện chính sách cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp 76

  Kết luận 78

  Tài liệu tham khảo 79


  Xem Thêm: Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Dụng cụ Cắt và Đo lư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status