Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam


  Môc lôc

  LỜI NÓI ĐẦU


  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

  1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng và dự án đầu tư. . 1

  1.1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế. . 1

  1.1.1.1. Khái niệm 1

  1.1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế 3

  1.1.2. Đầu tư và dự án đầu tư - Những yêu cầu khi xem xét dự án đầu tư. 4

  1.1.2.1. Đầu tư và dự án đầu tư. 4

  1.1.2.2. Những yêu cầu khi xem xét dự án đầu tư. . 6

  1.2. Thẩm định dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại. . 7

  1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư. 7

  1.2.2. Sự cần thiết khách quan phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư. 8

  1.2.2.1. Đối với nhà đầu tư . 8

  1.2.2.2. Đối với ngân hàng . 9

  1.2.2.3. Đối với xã hội và các cơ quan quản lý Nhà nước . 9

  1.2.3. Yêu cầu trong thẩm định dự án đầu tư. 9

  1.2.4. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 10

  1.2.4.1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu . 10

  1.2.4.2. Phương pháp thẩm định theo trình tự . 11

  1.2.4.3. Phương pháp thẩm định dựa trên việc phân tích độ nhạy của dự án. 11

  1.2.4.4. Phương pháp dự báo 12

  1.2.4.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro 12

  1.2.5. Nội dung thẩm định dự án đầu tư . 12

  1.2.6. Một số rủi ro chủ yếu trong thẩm định dự án . 13

  1.3. Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại . 16

  1.3.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại các NHTM. . 16

  1.3.2. Nội dung thẩm tài chính định dự án đầu tại NHTM. . 17

  1.3.2.1. Xác định tổng vốn đầu tư: . 17

  1.3.2.2. Xác định nguồn vốn, cơ cấu vốn, sự đảm bảo của nguồn vốn tài trợ cho dự án và tiến độ bỏ vốn. 19

  1.3.2.3. Xác định chi phí sản xuất và giá thành: . 19

  1.3.2.4. Xác định doanh thu và lợi nhuận của dự án: 20

  1.3.2.5. Xác định dòng tiền dự kiến: 20

  1.3.2.6. Tính toán chỉ tiêu chi phí sử dụng vốn của dự án: 20

  1.3.2.7. Xác định các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án (hiệu quả đầu tư): . 21

  1.3.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án tại NHTM. . 24

  1.3.3.1. Khái niệm chất lượng thẩm định dự án đầu tư: 24

  1.3.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án: 24

  1.3.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư: 25


  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .30

  2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam và Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 30

  2.1.1. Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 30

  2.1.1.1. Lịch sử hình thành: 30

  2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ: 30

  2.1.2. Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 31

  2.1.2.1. Lịch sử hình thành: 31

  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ: 31

  2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch I: . 32

  2.1.2.4. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại Sở giao dịch I 33

  2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Sở giao dịch I trong những năm gần đây . 36

  2.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 41

  2.2.1. Đánh giá tình hình đầu tư theo dự án tại Sở giao dịch. 41

  2.2.2. Quy trình thẩm định dự án tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam: 42

  2.2.3. Nội dung công tác thẩm định tài chính dự án tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam: 44

  2.2.3.1. Thu thập và xử lý thông tin về khách hàng và dự án 44

  2.2.3.2. Thẩm định vốn đầu tư 45

  2.2.3.3. Thẩm định doanh thu – Chi phí của dự án 46

  2.2.3.4. Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 46

  2.2.3.5. Xác định bảng cân đối khả năng trả nợ của doanh nghiệp vay vốn đầu tư. 47

  2.2.3.6. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn vốn vay. 47

  2.2.4. Giới thiệu dự án cụ thể. 48

  2.2.4.1. Giới thiệu và đánh giá về Doanh nghiệp. . 48

  2.2.4.2. Giới thiệu dự án . 53

  2.3. Một số đánh giá về công tác thẩm định tài chính dự án tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. . 68

  2.3.1. Những ưu điểm đạt được: . 68

  2.3.2. Những hạn chế trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Sở giao dịch I. . 69

  2.3.3. Một số nguyên nhân chính gây ra các hạn chế trong công tác thẩm định tài chính dự án tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 72

  2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan. . 72

  2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 73


  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I 76

  3.1. Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 76

  3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam . 77

  3.2.1. Giải pháp về phương pháp thẩm định. 77

  3.2.2. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin. . 85

  3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực. . 87

  3.2.4. Giải pháp về trang thiết bị ngân hàng . 89

  3.2.5. Giải pháp về tổ chức điều hành . 89

  3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 90

  3.3.1. Với chính phủ và các bộ ngành liên quan. 90

  3.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại khác 91

  3.3.3. Với Ngân hàng Đầu tư &Phát triển Việt Nam. . 92

  3.3.4. Với các khách hàng . 92


  KẾT LUẬN.


  Xem Thêm: Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status