Tên đề tài
Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào VN trong thời gian qua

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, khi xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay khi Việt Nam mới gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Thì việc huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư ngày càng trở nên cần thiết. khi nước ta được mở cửa thị trường thì các doanh nghiệp quốc doanh cũng sẽ dần được cổ phần hoá mà không còn đứng dưới sự bảo hộ của nhà nước nữa. Và cũng sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp tư nhân, cũng như các doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường Việt Nam. Khi đó các dự án được thực hiện ở Việt Nam sẽ nhiều lên một cách nhanh chóng, vì vậy các doanh nghiệp sẽ cần một lượng vốn đầu tư rất lớn để thực hiện các công trình này. Mà lượng vốn ở trong nước sẽ là không đủ để thực hiện các dự án mang tính quy mô lớn và ngày càng nhiều như vậy. Tuy nhiên hoạt động khai thác vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế như: cơ cấu vốn đầu tư còn bất hợp lý, vốn đầu tư đăng ký tuy tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp . Do đó, vấn đề được đặt ra ở đây là: chúng ta phải làm gì để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài( FDI) vào Việt Nam có hiệu quả nhất? Trên cơ sở lý luận chung về đầu tư nước ngoài, dựa trên tình hình thực tế về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước ta trong thời gian qua và những lợi thế của nước ta trong đề án môn học này tôi sẽ đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tửtực tiếp nước ngoài có hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giúp nước ta có những điều kiện và khả năng thuận lợi cạnh tranh trên thị trường thế giới.

PHỤ LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: cơ sở lý luận chung 3
I. các khái niệm và phân loại 3
II. Các nhân tố ảnh hưởng 5

Chương II: Thực trạng và giải pháp 6
I. Tổng quan 6
II. Thực trạng 8
III. Kiến nghị và giải pháp 25
IV. Kết luận 29


Xem Thêm: Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua sẽ giúp ích cho bạn.