Tên đề tài
Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung trong thời gian qua
LỜI MỞ ĐẦU

Từ giữa tháng 8/2010 em được nhận về thực tập tại NH ĐT&PT chi nhánh Quang Trung, tại địa chỉ 53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội . Trải qua 1 tháng thực tập tại chi nhánh, với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị tại phòng Quan hệ khách hàng 2 cùng anh chị phòng ban khác em đã hoàn thành xong báo cáo này.
Là một chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quang Trung thực hiện đầy đủ các hoạt động như huy động vốn; tín dụng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, bảo lãnh, ủy thác, ký gửi . Trong phạm vi báo cáo của mình, em hy vọng có thể trình bày một cách khái quát về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh, cũng như những định hướng, và biện pháp thực hiện của chi nhánh, những gì em học hỏi được trong quá trình một tháng thực tập tại đây.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến TS Lê Thanh Tâm, giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã hướng dẫn chỉ bảo em trong quá trình thực tập cũng như viết Báo cáo tổng hợp này.

Báo cáo thực tập tổng hợp này bao gồm 3 phần chính:
Phần1: Giới thiệu tổng quát về NH ĐT&PT chi nhánh Quang Trung
Phần 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung trong thời gian qua
Phần 3: Kết luận

1. Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung. 2
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 2
1.2 Cơ cấu và chức năng các phòng ban 4
1.2.1 Mô hình tổ chức và mạng lưới 4
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6
ã Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc 6
ã Khối quan hệ khách hàng 6
ã Khối quản lý rủi ro 6
ã Khối tác nghiệp 6
ã Khối quản lý nội bộ 8
1.3 Các sản phẩm của NH 8
1.3.1 Sản phẩm tiền gửi 8
1.3.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế 8
1.3.3 Các sản phẩm cho vay 9
1.3.4 Sản phẩm tài trợ thương mại 10
1.3.5 Sản phẩm bảo lãnh 11
1.3.6 Dịch vụ Ngân hàng điện tử 11
1.4 Nhận định môi trường hoạt động kinh doanh 11
1.4.1 Môi trường bên trong 11
1.4.2 Nhận định môi trường bên ngoài 12

2. Tình hình hoạt động của BIDV thời gian qua. 13
2.1 Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính. 13
2.2 Tình hình huy động vốn 15
2.3 Tình hình sử dụng vốn 17

3. Kết luận 20


Xem Thêm: Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung trong thời gian qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung trong thời gian qua sẽ giúp ích cho bạn.