Tên đề tài
Tác động của môi trường đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI
Lời mở đầu
Đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) được nhìn nhận như là một trong những “trụ cột” tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vai trò của FDI được thể hiện rất rõ qua việc đóng góp vào các yếu tố quan trọng của tăng trưởng như bổ sung nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm, Ngoài ra FDI cũng đóng góp tích cực vào tạo nguồn thu ngân sách và thúc đầy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhờ có sự đóng góp quan trọng của FDI mà Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong những năm qua vầ được biết đến là quốc gia phát triển năng động, đổi mới, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng thế giới. Môi trường đầu tư Việt Nam được đánh giá khá hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài bởi môi trường chính trị ổn định, nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Bên cạnh đó môi trường đầu tư Việt Nam còn bộc lộ những yếu kém làm chùn bước các nhà đầu tư như hệ thống pháp luật, chính sách của nước ta còn thiếu tính đồng bộ, không rõ ràng và hạn chế về khả năng dự báo.
Môi trường đầu tư có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Để làm rõ sự ảnh hưởng của môi trường đến những khó khăn trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam em chọn đề tài: Tác động của môi trường đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI.

Ngoài lời mở đầu, tài liệu tham khảo và mục lục đề án gồm những phần sau:
Phần I: Cơ sở lý luận về tác động của môi trường đầu tư tới rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI
Phần II: Tác động của môi trương đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI tại Việt Nam

Để hoàn thành đề án này, em xin trân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của tiến sĩ Nguyễn Thị Ái Liên-giảng viên bộ môn-khoa Đầu tư-trường Đại học Kinh tế quốc dân

Mục lục

Lời mở đầu 1

Phần I: Cơ sở lý luận về tác động của môi trường đầu tư tới rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI 2
I. Lý thuyết về rào cản cạnh tranh 2
1. Khái niệm rào cản cạnh tranh: 2
2. Các nhân tố của môi trường đầu tư ảnh hưởng đến rào cản cạnh tranh FDI 2
2.1. Chính sách và môi trường pháp luật 2
2.2. Cơ sở hạ tầng 3
2.3. Rào cản đối với sự ra nhập và rút lui khỏi thị trường 3
2.4. Về thị trường tài chính: 4
II. Tác động của môi trường đầu tư đến chu kỳ của dự án 5
1. Tác động của môi trường đầu tư tới giai đoạn chuẩn bị đầu tư 5
2. Tác động của môi trường đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư 7
3.Tác động của môi trường đầu tư đến giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 10

Phần II: Tác động của môi trương đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI tại Việt Nam 11
I. Tác động của môi trường đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI giai đoạn 1988-2008 11
1. Tác động đến giai đoạn chuẩn bị dự án: 11
2. Giai đoạn thực hiện dự án: 14
3. Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 20
II. Tác động của môi trường đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI trong 2 năm 2009-2010 21
III. Nhận xét chung về tác động của môi trường đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI và một số giải pháp hạn chế rào cản cạnh tranh 26
Danh mục tài liệu tham khảo 29


Xem Thêm: Tác động của môi trường đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của môi trường đầu tư đến rào cản cạnh tranh trong hoạt động FDI sẽ giúp ích cho bạn.