Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng đ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng đ


  Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 8
  1. Lý thuyết về khu công nghiệp. 8
  1.1. Khái niệm khu công nghiệp. 8
  1.1.1 Khái niệm khu công nghiệp. 8
  1.1.2. Điều kiện thành lập khu công nghiệp theo luật ở Việt Nam 8
  1.2. Đặc điểm khu công nghiệp. 9
  1.3. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 10
  1.3.1. Khái niệm doanh nghiệp. 10
  2. Lý thuyết về vùng kinh tế trọng điểm . 11
  2.1. Khái niệm, đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm 11
  2.1.1. Khái niệm, đặc điểm vùng kinh tế. 11
  2.1.2. Khái niệm, đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm 13
  2.2. Vai trò, ý nghĩa của vùng kinh tế trọng điểm 13
  2.3. Các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta. 14
  2.3.1 Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 14
  2.3.2. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 17
  2.3.3. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 17
  3. Lý thuyết về sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp. 18
  3.1. Nguồn vốn đầu tư phát triển trong các KCN 18
  3.2. Nội dung sử dụng vốn đầu tư phát triển KCN 19
  3.2.1 Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. 19
  3.2.2 Đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp. 20
  3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển KCN 21
  3.3.1 Công tác quy hoạch, và kế hoạch phát triển. 21
  3.3.2. Đặc điểm môi trường tự nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự liên kết với vùng và với KCN lân cận. 22
  3.3.3. Năng lực quản lý của các cơ quan lãnh đạo. 22
  3.3.4 Môi trường chính trị, pháp lý. 23
  3.4. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển KCN 23
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC 26
  1. Tổng quan về tình hình phát triển các KCN vùng trọng điểm phía Bắc. 26
  1.1. Tình hình phát triển các KCN ở Việt Nam 26
  1.2. Tình hình phát triển các KCN ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 27
  2. Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 34
  2.1. Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các KCN theo lĩnh vực đầu tư. 34
  2.1.1. Lĩnh vực hóa chất, cơ khí, lắp ráp. 34
  2.1.2. Lĩnh vực công nghiệp nhẹ và sản xuất hàng tiêu dùng. 35
  2.1.3. Lĩnh vực công nghệ cao. 35
  2.1.4. Lĩnh vực khác. 36
  2.2. Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc theo hình thức đầu tư (đầu tư “cứng” – “mềm” trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp). 36
  2.2.1. Đầu tư cứng. 36
  2.2.2. Đầu tư mềm 37
  2.3. Đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp. 37
  2.3.1. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. 37
  2.3.2. Đầu tư của các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh trong KCN 37
  2.3.3. Đầu tư tạo ra sự liên kết giữa các khu công nghiệp với nhau. 41
  3. Đánh giá hoạt động sử dụng vốn đầu tư phát triển các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 41
  3.1. Kết quả đạt được. 41
  3.2. Những hạn chế trong việc sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc còn tồn tại và nguyên nhân. 45
  CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC 47
  1. Phương hướng phát triển và đầu tư phát triển các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 47
  2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho hoạt động đầu tư phát triển trong việc tạo dựng các khu công nghiệp. 48
  2.1. Quy hoạch. 48
  2.2. Lựa chọn loại hình công nghiệp phù hợp với ưu thế của địa phương. 48
  2.3. Tạo ra sự liên kết, kết nối tốt cho khu công nghiệp với khu vực ngoài khu công nghiệp và giữa các khu công nghiệp với nhau. 49
  3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động đầu tư phát triển trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 49
  3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 49
  3.2. Nâng cao trình độ công nghệ. 49
  3.3. Lựa chọn loại hình, hình thức doanh nghiệp phù hợp. 50

  LỜI MỞ ĐẦU

  Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam nói chung cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng có vai trò hết sức quan trọng, sự phát triển này không những nhằm nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài mà còn nhằm nhanh chóng tạo nên một khu vực công nghiệp năng động có trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại, khai thác triệt để lợi thế so sánh của nền kinh tế quốc dân và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.
  Thực tế cho thấy có rất nhiều vấn để nảy sinh trong quá trình sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp phía Bắc. Điều đó đòi hỏi phải có những nghiên cứu mang tính thực tế cao về những thành công và hạn chế còn tồn tại trong suốt thời gian qua để từ đó tìm ra giải pháp tăng cường đầu tư phát triển khu công nghiệp.
  Với tầm quan trọng của những vấn đề có liên quan đến sử dụng vốn và đầu tư phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nhóm em xin phép được lựa chọn đề tài: “ Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc” làm đề tài nghiên cứu đề án. Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 2 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận
  Chương II: Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
  Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sự dụng vốn đầu tư phát triển trong các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
  Nhóm em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Trần Thị Mai Hoa đã tận tình giúp đỡ nhóm em hoàn thành đề án này. Trong khuôn khổ của đề án, với hạn chế về kiến thức cũng như hiểu biết thực tiễn, đề án này không tránh khỏi những thiếu sót. Bởi vậy,chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo bộ môn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!
  Xem Thêm: Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status