Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh


  MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5LỜI NÓI ĐẦU 6CHƯƠNG I 8NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 81.1 Khái niệm và phân loại vốn lưu động1.1.1 Khái niệm 81.1.2 Đặc điểm 81.1.3 Phân loại vốn lưu động 91.1.3.1 Phân loại theo hình thái biểu hiện 91.1.3.2 Phân loại vốn theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh. 91.1.3.3Phân loại theo quan hệ về vốn chia VLĐ thành 2 loại 101.1.3.4 Phân loại theo nguồn hình thành 101.1.4 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 111.2 Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 121.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 121.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 151.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 151.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về đảm nhiệm vốn lưu động 171.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về tốc độ chu chuyển vốn lưu động 181.2.2.4 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn lưu động 271.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 28CHƯƠNG II 35TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ VINH HẠNH 352.1 Tổng quan về công ty TNHH DV đầu tư Vinh Hạnh 352.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 352.1.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty 372.1.2.1 Chức năng của chi nhánh công ty 372.1.2.2: Nhiệm vụ. 372.1.2.3 Tổ chức sản xuất của chi nhánh công ty 372.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty 392.1.3 Kết quả kinh doanh của công ty 462.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động của chi nhánh công ty TNHH DV đầu tư Vinh Hạnh 532.2.1 Khái quát về cơ cấu vốn và tình hình sử dụng vốn lưu động của chi nhánh công ty. 532.2.1.1 Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng tới tình hình sử dụng vốn lưu động của chi nhánh công ty. 532.2.1.2 Khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 542.2.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 562.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 582.2.3.1 Tốc độ luân chuyển VLĐ 582.2.3.2 Sức sinh lời vốn lưu động 622.2.3.3 Hệ số sức sản xuất của vốn lưu động. 632.2.3.4 Chỉ tiêu tiết kiệm vốn lưu động 632.2.3.5 Khả năng thanh toán 642.2.3.6 Tốc độ chu chuyển VLĐ là tiền mặt 662.2.3.7 Tốc độ chu chuyển VLĐ trong hàng dự trữ, tồn kho 682.2.3.8 Tốc độ chu chuyển VLĐ trong các khoản phải thu 702.2.3.9 Tốc độ chu chuyển VLĐ trong các khoản phải trả 722.2.3.10 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng VLĐ 742.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong năm 2009 và năm 2010 752.2.4.1 Kết quả đạt được 752.2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 77CHƯƠNG III 80CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VINH HẠNH 803.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty trong thời gian tới 803.2 Giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 823.2.1 Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 823.2.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 823.2.2.1 Kế hoạch hóa VLĐ 823.2.2.2 Thực hiện quản lý vốn lưu động có kế hoạch và khoa học 833.2.2.3 Đổi mới công nhệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. 843.2.2.4 Tổ chức tốt công tác quản lý tài chính và không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động 843.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh 863.3.1 Kế hoạch hóa VLĐ 863.3.1.1 Xác định nhu cầu VLĐ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 863.3.1.2 Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức khai thác và tạo lập VLĐ 873.3.2 Quản lý tốt VLĐ 893.3.2.1 Quản lý tiền mặt 893.3.2.2 Quản lý dự trữ 903.3.2.3 Quản lý các khoản phải thu 933.3.3 Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tăng cường đổi mới và đầu tư các tài sản cố định 953.3.4 Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý 953.3.5 Điều kiện để áp dụng các giải pháp 963.3.5.1 Đối với chi nhánh 963.3.4.2 Đối với các ngân hàng 973.3.4.3 Đối với Nhà nước 98KẾT LUẬN 102TÀI LIỆU THAM KHẢO 104NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 105LỜI NÓI ĐẦUTrong xu thế phát triển chung của thế giới, hội nhập, toàn cầu đã đem lại cơ hội sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng thời cũng là thách thức, khó khăn đối với các doanh nghiệp. Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải triệt để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vốn lưu động. Nhưng vấn đề chủ yếu là doanh nghiệp phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Sử dụng vốn như thế nào cho hiệu quả là vấn đề cần phải quan tâm. Nắm bắt cơ hội, sử dụng vốn đúng thời điểm, tiết kiệm được coi là tiền đề cho sự thành công của doanh nghiệp.Nền kinh tế thị trường với quy luật cung cầu, quy luật giá cả, quy luật cạnh tranh, luôn đòi hỏi doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng. Vốn lưu động có vị trí quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp nhất là đối với doanh nghiệp thương mại vốn lưu động thường chiếm tỷ trọng cao. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sẽ đem lại cơ hội, lợi thế cạnh tranh, thu được luồng tiền vào lớn giúp doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất lại thu được lợi nhuận cao.Thực tế cho thấy các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay đang sử dụng nguồn vốn lưu động tương đối hiệu quả nhưng xu thế toàn cầu hóa thì các công ty nhỏ khó có khả năng cạnh tranh về tiềm lực tài chính với các tập đoàn xuyên quốc gia. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng trở nên cấp thiết. Các công ty phải không ngừng có biện pháp sử dụng hợp lý hiệu quả hơn nữa nguồn vốn lưu động.Nhận thức được vấn đề đó, qua thời gian thực tập tại chi nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn cùng tập thể cán bộ nhân viên trong công ty, tôi xin đề xuất một số ý kiến thông qua đó nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh.Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương:Chương I: Những vấn đề chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh.Chương II: Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh.Chương III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh.


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status