Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty tnhh dịch vụ đầu tư vinh hạnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty tnhh dịch vụ đầu tư vinh hạnh


  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
  ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VINH HẠNH

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 6
  LỜI NÓI ĐẦU 7
  CHƯƠNG I . 9
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU
  ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 9
  1.1 Khái niệm và phân loại vốn lưu động
  1.1.1 Khái niệm 9
  1.1.2 Đặc điểm . 9
  1.1.3 Phân loại vốn lưu động 10
  1.1.3.1 Phân loại theo hình thái biểu hiện . 10
  1.1.3.2 Phân loại vốn theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh. 10
  1.1.3.3 Phân loại theo quan hệ về vốn chia VLĐ thành 2 loại . 11
  1.1.3.4 Phân loại theo nguồn hình thành . 11
  1.1.4 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng . 12
  1.2 Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 13
  1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn . 13
  1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 16
  1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 16
  1.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về đảm nhiệm vốn lưu động 18
  1.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về tốc độ chu chuyển vốn lưu động . 19
  1.2.2.4 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn lưu động 28
  1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 29
  CHƯƠNG II . 36
  TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI
  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ VINH HẠNH 36
  2.1 Tổng quan về công ty TNHH DV đầu tư Vinh Hạnh . 36
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 36
  2.1.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty 38
  2.1.2.1 Chức năng của chi nhánh công ty 38
  2.1.2.2 Nhiệm vụ. . 38
  2.1.2.3 Tổ chức sản xuất của chi nhánh công ty 38
  2.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty . 40
  2.1.3 Kết quả kinh doanh của công ty 47
  2.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động của chi nhánh công ty TNHH DV đầu tư Vinh Hạnh . 54
  2.2.1 Khái quát về cơ cấu vốn và tình hình sử dụng vốn lưu động của chi nhánh công ty. 54
  2.2.1.1 Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng tới tình hình sử dụng vốn lưu động của chi nhánh công ty. . 54
  2.2.1.2 Khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp . 55
  2.2.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. . 57
  2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. . 59
  2.2.3.1 Tốc độ luân chuyển VLĐ 59
  2.2.3.2 Sức sinh lời vốn lưu động . 63
  2.2.3.3 Hệ số sức sản xuất của vốn lưu động. 64
  2.2.3.4 Chỉ tiêu tiết kiệm vốn lưu động 64
  2.2.3.5 Khả năng thanh toán 65
  2.2.3.6 Tốc độ chu chuyển VLĐ là tiền mặt . 67
  2.2.3.7 Tốc độ chu chuyển VLĐ trong hàng dự trữ, tồn kho . 69
  2.2.3.8 Tốc độ chu chuyển VLĐ trong các khoản phải thu 71
  2.2.3.9 Tốc độ chu chuyển VLĐ trong các khoản phải trả 73
  2.2.3.10 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng VLĐ 75
  2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong năm 2009 và năm 2010 . 76
  2.2.4.1 Kết quả đạt được 76
  2.2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân . 78
  CHƯƠNG III 81
  CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VINH HẠNH 81
  3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty trong thời gian tới . 81

  3.2 Giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ . 83
  3.2.1 Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 83
  3.2.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ . 83
  3.2.2.1 Kế hoạch hóa VLĐ . 83
  3.2.2.2 Thực hiện quản lý vốn lưu động có kế hoạch và khoa học 84
  3.2.2.3 Đổi mới công nhệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. 85
  3.2.2.4 Tổ chức tốt công tác quản lý tài chính và không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động 85
  3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh 87
  3.3.1 Kế hoạch hóa VLĐ . 87
  3.3.1.1 Xác định nhu cầu VLĐ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 87
  3.3.1.2 Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức khai thác và tạo lập VLĐ 88
  3.3.2 Quản lý tốt VLĐ . 90
  3.3.2.1 Quản lý tiền mặt . 90
  3.3.2.2 Quản lý dự trữ 91
  3.3.2.3 Quản lý các khoản phải thu . 94
  3.3.3 Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tăng cường đổi mới và đầu tư các tài sản cố định 96
  3.3.4 Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý . 96
  3.3.5 Điều kiện để áp dụng các giải pháp 97
  3.3.5.1 Đối với chi nhánh . 97
  3.3.4.2 Đối với các ngân hàng . 98
  3.3.4.3 Đối với Nhà nước . 99
  KẾT LUẬN . 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 106


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty tnhh dịch vụ đầu tư vinh hạnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty tnhh dịch vụ đầu tư vinh hạnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status