Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển thị trường mua bán sáp nhập – hướng đi mới cho việt nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thị trường mua bán sáp nhập – hướng đi mới cho việt nam


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

  Chuyên Ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ  MỤC LỤC ( Gồm 99 trang, Có File WORD)


  TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MUA BÁN – SÁP NHẬP
  DOANH NGHIỆP (M&A):
  1
  1.1 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp – Các vấn đề cơ bản: . 1
  1.1.1 Khái niệm mua bán và sáp nhập doanh nghiệp . 1
  1.1.1.1 Acquisition – Mua lại: 3
  1.1.1.2 Merger- hợp nhất, sáp nhập: . 3
  1.1.2 Phân biệt giữa sáp nhập và mua lại: 3
  1.2 Những động cơ thúc đẩy và cách thức thực hiện hoạt động M&A: . 5
  1.2.1 Những động cơ thúc đẩy hoạt động M&A: . 5
  1.2.1.1 Động cơ bên mua: 5
  1.2.1.2 Động cơ bên bán: . 6
  1.2.2 Cách thức thực hiện M&A: .
  6
  1.2.2.1 Chào thầu (Tender offer): . 7
  1.2.2.2 Lôi kéo cổ đông bất mãn ( Proxy fights): 7
  1.2.2.3 Thương lượng tự nguyện: . 7
  1.2.2.4 Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán: . 7
  1.2.2.5 Mua lại tài sản công ty: . 8
  1.3 Lợi ích, rủi ro và những cạm bẩy trong M&A: . 8
  1.3.1 Những lợi ích trong M&A: .
  8
  1.3.1.1 Lợi ích của hoạt động M&A đối với sự phát triển của nền
  kinh tế: 8
  1.3.1.2 Lợi ích của M&A đối với doanh nghiệp: 8
  1.3.2 Rủi ro và những cạm bẩy trong M&A: . 12
  1.3.2.1 Những rủi ro trong M&A: 12
  1.3.2.2 Những cạm bẩy trong M&A: 12
  1.4 Thị trường M&A – Những nhân tố tác động đến việc phát triển hiệu quả
  thị trường M&A:
  . 13
  1.4.1 Vai trò của thị trường M&A đối với sự phát triển của nền kinh tế
  quốc gia:
  . 13
  1.4.2 Nhân nhân tố tác động đến việc phát triển hiệu quả thị trường M&A 14
  Kết luận chương 1
  Chương 2: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG M&A Ở CÁC
  NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI :
  17
  2.1 Bức tranh toàn cầu về hoạt động M&A: . 17
  2.1.1 Hoạt động M&A trước khủng hoảng tài chính năm 2008: . 17
  2.1.2 Hoạt động M&A sau khủng hoảng tài chính năm 2008: 21
  2.1.3 Khủng hoảng tài chính và cơ hội M&A: . 29
  2.2 Phân tích nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại của hoạt động
  M&A thông qua một số thương vụ điển hình: 33
  2.2.1 Một số thương vụ thành công – thất bại trong thực tế: 33
  2.2.2 Các yếu tố quyết định việc thành công hay thất bại của một thương
  vụ M&A - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: . 36
  Kết luận chương 2
  Chương 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG M&A Ở VIỆT NAM TRONG
  THỜI GIAN QUA:


  3.1 Tình hình chung về hoạt động M&A Việt Nam thời gian qua: . 48
  3.1.1 Diễn biến của thị trường M&A Việt Nam thời gian qua: 48
  3.1.1.1 M&A giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005: 48
  3.1.1.2 M&A giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2008: 48
  3.1.2 Thực trạng hoạt động M&A trong một số lĩnh vực: . 52
  3.1.2.1 Hoạt động M&A Ngân hàng thương mại: . 52
  3.1.2.2 Hoạt động M&A trên thị trường chứng khoán: . 55
  3.1.3 Bản chất các thương vụ Sáp nhập và Mua lại của Việt Nam: 58
  3.2 Kết quả đạt được từ các thương vụ M&A tại thị trường Việt Nam thời
  gian qua:


  3.3 Khó khăn, rủi ro và những nguy cơ tiềm ẩn trong hoạt động M&A ở Việt
  Nam thời gian qua:
  65
  Kết luận chương 3


  Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG M&A VIỆT NAM 76
  4.1 Việt Nam và xu thế M&A:
  . 76
  4.1.1 Các nhân tố thúc đẩy hoạt động M&A trong thời gian tới: . 76
  4.1.2 Xu hướng M&A trong thời gian tới: 77
  4.2 Giải pháp phát triển thị trường M&A từ phía Nhà nước: 78
  4.2.1 Giải pháp xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về M&A: . 78
  4.2.2 Giải pháp xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động xác định
  giá trị doanh nghiệp: 84
  4.2.3 Giám sát hoạt động thâu tóm thông qua thị trường chứng khoán: 84
  4.2.4 Giám sát chống nguy cơ lũng đoạn thị trường: . 85
  4.2.5 Quốc tế hoá các chuẩn mực kế toán: 85
  4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện M&A từ phía các doanh nghiệp: 86
  4.3.1 Đối với doanh nghiệp đi mua: 86
  4.3.1.1 Xây dựng quy trình thực hiện chiến lược M&A hiệu quả: . 86
  4.3.1.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả cho việc định giá trong hoạt

  động M&A: . 90
  4.3.2 Đối với công ty là mục tiêu của hoạt động M&A: 92
  4.3.2.1 Giải pháp giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp khỏi những
  cách thức thực hiện thâu tóm và hợp nhất: . 92
  4.3.2.2 Giải pháp doanh nghiệp tự bảo vệ mình bằng vũ khí kinh tế: . 93
  4.3.2.3 Giải pháp tăng cường sức mạnh nội tại của doanh nghiệp: . 94
  4.3.2.4 Coi trọng việc nắm bắt, cập nhật thông tin: 94
  4.4 Các giải pháp hỗ trợ khác
  . 95
  4.4.1 Phát triển nguồn nhân lực cho thị trường M&A . 95
  4.4.2 Cần phải nhận biết được một thương vụ M&A thất bại thể hiện ở
  những khía cạnh nào? 95
  Kết luận chương 4
  KẾT LUẬN
  Danh mục các tài liệu tham khảo


  Phụ lục
  Phụ lục 1
  Phụ lục 2

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  LỜI MỞ ĐẦU


  Bước vào thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đã chứng kiến những làn sóng mua bán và sáp nhập doanh
  nghiệp ào ạt dưới nhiều hình thức đa dạng và quy mô lớn chưa từng có. Những đợt sóng này không chỉ
  bó hẹp trong phạm vi các quốc gia có nền kinh tế phát triển mà còn lan tỏa sang các nền kinh tế mới
  nổi và đang phát triển như Hàn Quốc, Singapore, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Trung Đông Năm
  2007 đã chứng kiến những kỷ lục mới, tổng giá trị của các vụ mua bán, sáp nhập đạt
  4.400 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm 2006. Tổng số lượng những vụ mua bán và sáp nhập tính từ đầu
  năm 2008 cho đến nay là 3.280, thấp hơn 28% so với năm
  2007 bởi tình hình tài chính khó khăn, việc đánh giá giá trị của các công ty biến động mạnh và rủi
  ro tăng cao. Khủng hoảng kinh tế cũng đã làm gia tăng số lượng các thương vụ M&A bị rút vốn, tính
  đến hết năm 2008 trên Thế giới đã có 1194 thương vụ M&A bị hủy bỏ, đây là con số lớn nhất kể từ năm
  2000. Mặc dù cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ đã khiến cỗ máy M&A quay chậm lại, tuy nhiên, nhìn trên
  tổng thể, hoạt động M&A đã gặt hái được nhiều thành công.


  Tại Việt Nam, thời gian qua, thị trường M&A cũng diễn ra sôi động với khá nhiều thương vụ lớn. Năm
  2008, đã có 146 thương vụ được thực hiện, nhiều hơn
  35,2% so với năm 2007 với nhiều hình thức khác nhau, không đơn thuần chỉ là việc góp vốn đầu tư vẫn
  thường thấy trong thời gian trước. Thị trường M&A của Việt Nam năm qua cũng đã chứng kiến sự ra đời
  của những công ty hoạt động liên quan đến lĩnh vực M&A và một số công ty hoạt động chuyên biệt
  trong lĩnh vực này. Một đặc điểm đáng chú ý của thị trường M&A Việt Nam đó là hoạt động M&A có xu
  hướng diễn ra ngay trong nội bộ ngành tài chính, chứng khoán khi hàng loạt các ngân hàng, các công
  ty chứng khoán mở ra và nhiều công ty hoạt động với lợi nhuận không bù đắp đủ chi phí.


  M&A doanh nghiệp đối với Thế giới không còn là hoạt động mới, nhưng đối với Việt Nam, đây là một
  hướng đi mới. Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn về thu hút vốn
  đầu tư nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, nếu chỉ thu hút vốn đầu tư nước
  ngoài theo các hình thức truyền thống thì không đón bắt được xu hướng đầu tư nước ngoài, đặc biệt
  là đầu tư của các tập đoàn xuyên quốc gia từ các nước phát triển. Vì vậy, Luật Đầu tư
  2005 đã bổ sung thêm hình thức đầu tư mới là M&A. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng thúc đẩy hoạt
  động đầu tư, mua bán doanh nghiệp và các dịch vụ kèm theo. Tuy nhiên, để hoạt động M&A phát triển
  và là công cụ hữu hiệu để các doanh nghiệp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thì cần phải có
  những bước đi đúng hướng và hợp lý để từng bước xây dựng nên một thị thrường M&A hiêu quả tại Việt
  Nam.


  Với mong muốn đem lại một cái nhìn khái quát và đúng đắn về bản chất của hoạt động M&A cũng như
  những nhận định về tiềm năng, xu hướng phát triển và đề ra một hệ thống giải pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả cho việc phát triển thị trường
  M&A Việt Nam, đề tài “Phát triển thị trường mua bán sáp nhập – hướng đi mới cho Việt Nam” đã được

  ra đời.


  2. Mục tiêu nghiên cứu:


  Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề như sau:
  Thứ nhất, làm rõ các khái niệm học thuật liên quan đến vấn đề mua bán và sáp nhập doanh nghiệp,
  phân loại các hình thức, nêu lên những lợi ích và bất lợi cũng như động cơ, phương thức thực hiện
  M&A.
  Thứ hai, nhận định xu hướng phát triển của hoạt động mua bán – sáp nhập trên thế giới, nghiên cứu
  những thương vụ M&A thành công và thất bại điển hình để thấy rằng, không vì những thương vụ thất
  bại mà thị trường mua bán – sáp nhập sẽ trở nên kém sôi động. Ngược lại, thị trường sẽ luôn phát
  triển để đáp ứng các nhu cầu cần mở rộng hoặc tái cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp. Một thương vụ
  có thể là thất bại với công ty này, nhưng có thể sẽ thành công khi được sáp nhập với công ty khác.
  Từ đó, thị trường M&A sẽ luôn sôi động như bất kỳ một thị trường hàng hóa nào khác, vấn đề là qua
  những thương vụ thành công hay thất bại của thế giới, thì đâu là lý do chính? Việt Nam sẽ học được
  gì từ những thành công và thất bại đó?


  Thứ ba, tác giả đi vào tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng thị trường M&A của Việt Nam thời
  gian qua để thấy rằng, với đặc điểm là một thị trường non trẻ, hoạt động M&A tại Việt Nam vẫn còn
  những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Những thất bại, do vậy, là điều không thể tránh khỏi trong
  quá trình phát triển của thị trường M&A Việt Nam, vấn đề là làm cách nào để phát triển lành mạnh
  thị trường mua bán và sáp nhập của Việt Nam - một đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế, nhằm góp phần
  nâng cao và phát triển thị trường tài chính Việt Nam tiến lên ngang tầm khu vực và thế giới.


  Cuối cùng, đó là việc xác định tiềm năng của hoạt động mua bán – sáp nhập doanh nghiệp đối với sự
  phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung và hệ thống doanh nghiệp nói riêng; cùng với dự báo
  xu hướng phát triển trong tương lai của thị trường này tại Việt Nam để đề xuất một hệ thống giải
  pháp nhằm nâng cao hiệu quả thị trường M&A, thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ, nâng cao
  năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp M&A ở Việt Nam.


  Xem Thêm: Phát triển thị trường mua bán sáp nhập – hướng đi mới cho việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường mua bán sáp nhập – hướng đi mới cho việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status