Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa


  LUẬN VĂN: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  3.1. Mục đích nghiên cứu
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện mục đích nghiên cứu nói trên, luận văn
  tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
  6. Đóng góp mới về khoa học và thực tiễn của luận văn
  7. Kết cấu của luận văn


  Chương 1
  Một số vấn đề cơ bản về vốn đầu tư và Thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
  1.1. vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
  1.1.1. Khái niệm và những đặc trưng của vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
  1.1.2. Các nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
  1.1.2.1. Nguồn vốn trong nước
  1.1.2.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
  1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước và một số nước trong khu
  vực về thu hút vốn đầu tư Phát triển nông nghiệp
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực
  1.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước
  1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Thanh Hóa
  2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và xã hội tỉnh Thanh Hóa
  2.1.1.1. Vị trí địa lý
  2.1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên
  2.1.2. Tình hình phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ 2001
  đến nay
  2.1.2.1. Những mặt tích cực
  2.1.2.2. Những mặt hạn chế
  2.2. Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa
  giai đoạn 2001 - 2007
  2.2.1. Kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh
  Thanh Hóa
  2.2.1.1. Nguồn vốn trong nước
  2.2.1.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
  2.2.2. Thực trạng thực hiện các biện pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông
  nghiệp
  2.2.2.1. Về chiến lược, quy hoạch phát triển nông nghiệp
  2.2.2.2. Về các cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
  2.2.2.3. Về xác định cơ cấu vốn đầu tư và lĩnh vực ưu tiên thu hút vốn đầu tư
  2.2.2.4. Về gắn kết giữa thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả
  2.2.2.5. Về tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi
  2.2.2.6. Xúc tiến đầu tư
  2.3. Đánh giá chung về thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh
  Thanh Hóa
  2.3.1. Những mặt tích cực
  2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
  Chương 3
  Định hướng và giải pháp thu hút vốn đầu tư
  phát triển nông nghiệp ở tỉnh thanh hóa
  3.1. Định hướng phát triển nông nghiệp và chính sách thu hút vốn đầu tư phát
  triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 và năm 2020
  3.1.1. Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa
  3.1.1.1. Phát triển ngành nông nghiệp
  3.1.1.2. Ngành lâm nghiệp
  3.1.1.3. Phát triển ngành thủy sản
  3.1.2. Phương hướng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp
  3.1.2.1. Dự báo nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh
  Hóa
  3.1.2.2. Định hướng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh
  Hóa
  3.2. Các giải pháp chủ yếu thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh
  Thanh Hóa
  3.2.1. Các giải pháp chung
  3.2.1.2. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách thu hút, sử dụng vốn đầu tư phát
  triển nông nghiệp
  3.2.1.3. Tăng cường sự gắn kết giữa thu hút và sử dụng vốn đầu tư
  3.2.2. Các giải pháp cụ thể
  3.2.2.1. Thu hút vốn ngân sách nhà nước và tín dụng ưu đãi
  3.2.2.2. Thu hút vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh và của dân

  3.2.2.3. Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài
  3.2.3. Các giải pháp điều kiện
  3.2.3.1. ổn định môi trường kinh tế
  3.2.3.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đáp ứng yêu cầu
  chính đáng của các nhà đầu tư
  3.2.3.3. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
  3.2.3.4. Tăng cường thu hút, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông
  nghiệp
  3.2.3.5. Tăng cường vận động xúc tiến đầu tư
  Danh mục tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status