Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Đánh giá tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam


  MỤC LỤC
  Phần mở đầu 4
  I. Tổng quan về gói kích thích kinh tế tại Việt Nam 5
  1. Bối cảnh ban hành gói kích thích kinh tế của Việt Nam . 5
  1.1. Bối cảnh thế giới . 5
  1.2. Bối cảnh trong nước 9
  1.3. Gói kích thích kinh tế của một số nước . 13
  2. So sánh về điều kiện kinh tế và các gói kích thích kinh tế ở một số nước và kinh
  nghiệm cho Việt Nam 18
  3. Ưu tiên và các giải pháp then chốt trong gói kích thích kinh tế của Việt Nam 21
  3.1. Ưu tiên và định hướng cho các giải pháp . 21
  3.2. Gói hỗ trợ lãi suất 26
  3.3. Đẩy mạnh đầu tư công . 28
  3.4. Chính sách giãn, giảm thuế . 29
  3.5. Các khoản chi khác nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã
  hội 30
  4. Những điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện 30
  4.1. Về nhóm chính sách tiền tệ (gói hỗ trợ lãi suất ngắn, trung và dài hạn) . 31
  4.2. Nhóm chính sách tài khóa (giảm, giãn và miễn thêm một số loại thuế, tăng
  đầu tư công). 34
  4.3. Gói giải pháp bảo đảm an sinh xã hội 35
  5. Kết quả triển khai gói kích thích kinh tế . 35
  5.1. Kết quả triển khai gói hỗ trợ lãi suất 35
  5.2. Về thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế 44
  6. Tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam . 46
  6.1. Tác động đến tăng trưởng kinh tế 47
  6.2. Tác động đến vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô . 51
  3
  Đối với tỷ giá và thị trường ngoại hối . 51
  Về thâm hụt thương mại . 52
  Thâm hụt ngân sách . 52
  Nợ nước ngoài 53
  Về kiềm chế lạm phát . 54
  6.3. Những tác động đến doanh nghiệp 54
  6.4. Những tác động đến hộ gia đình 59
  6.5. Tác động lên khu vực nông nghiệp, nông thôn 61
  6.6. Tác động của gói kích cầu trong bảo đảm an sinh xã hội . 65
  6.7. Một số đánh giá định lượng ban đầu 68
  III. Một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị . 72
  KẾT LUẬN 77
  4
  Phần mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới, tất cả các quốc gia đều không
  tránh khỏi tác động bất lợi. Tuy nhiên các quốc gia khác nhau chịu tác động của
  khủng hoảng không đồng đều bởi độ mở khác nhau của các nền kinh tế. Với
  Việt Nam, để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và an sinh
  xã hội, Chính phủ đưa ra gói kích thích kinh tế với hàng loạt các chính sách
  được ban hành. Với tư cách là đơn vị tham mưu cho Ủy ban Kinh tế của Quốc
  hội- cơ quan thực hiện thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ về kinh tế-xã hội,
  Vụ Kinh tế nhận thấy tìm hiểu, nghiên cứu đánh giá tác động của gói kích thích
  kinh tế tại Việt Nam là việc làm có ý nghĩa để cán bộ, chuyên viên của Vụ Kinh
  tế có sự nhìn nhận tổng quan và có một số kiểm chứng lại quá trình tham mưu,
  phục vụ Ủy ban Kinh tế có ý kiến về nội dung này. Từ một số lý do trên, với sự
  hỗ trợ của Trung tâm nghiên cứu phát triển Canada, chúng tôi chọn chuyên đề
  nghiên cứu là: “Đánh giá tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam”.
  2. Mục đích, đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Đề tài này có mục tiêu tổng quát tìm hiểu tổng quan về gói kích thích kinh
  tế năm 2009, kết quả thực hiện các nhóm chính sách trong gói kích thích kinh tế,
  từ thực trạng đó đưa ra nhận xét, kết luận.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Với tính chất là một đề tài cấp cơ sở, đánh giá 1 chính sách đã được triển khai
  nên đề tài chỉ không đề cập đến các vấn đề lý luận mà tập trung đi sâu phân tích tình
  hình thực tế, nêu những nhận xét, đánh giá và từ đó đề xuất một số kiến nghị.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp tổng kết, phân tích thực tiễn;
  - Phương pháp chuyên gia;
  - Phương pháp phân tích;
  - Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, khảo sát điều tra
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu
  của đề tài gồm 3 phần, cụ thể như sau:
  I. Tổng quan về gói kích thích kinh tế tại Việt Nam
  II. Tác động của gói kích thích kinh tế đến nền kinh tế Việt Nam
  III. Một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị


  Xem Thêm: Đánh giá tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status