Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hàn Quốc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hàn Quốc


  MôC LôC
  trang
  Lêi nãi §ÇU . 3
  PhÇn i: tæng quan vÒ fdi cña hµn quèc vµ fdi cña hµn quèc vµo viÖt nam . 6
  phÇn II: ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña viÖt nam trong viÖc thu hót fdi cña hµn quèc vµo viÖt nam . 13
  phÇn III: triÓn väng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy ®Çu t­ trùc tiÕp cña hµn quèc t¹i viÖt nam 16
  KÕt luËn . 20
  Danh môc tµi liÖu tham kh¶o . 21  Lời Mở Đầu
  1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
  Vốn đầu tư là yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu thoát khỏi nước kém phát triển vào trước năm 2010 và cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đòi hỏi nước ta phải có một lượng vốn khổng lồ.
  Cùng với việc huy động nguồn vốn đầu tư trong nước, nhất là nguồn vốn ngoài nhà nước, là việc đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp.
  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của VN trong những năm qua tăng khá nhanh về chất và lượng. Tính đến nay đã có hàng ngàn DN, bao gồm cả các tập đoàn lớn nhất thế giới, từ hơn 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào VN với tổng vốn đăng ký trên 70 tỉ USD.
  VN đang là điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong bối cảnh đang dấy lên một làn sóng đầu tư mạnh mẽ mới vào VN.
  Hµn Quèc lµ mét trong nhưng nhµ ®Çu t­ lín nhÊt cña ViÖt Nam trong h¬n 10 n¨m trë l¹i ®©y. Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Hµn Quèc ®­îc xóc tiÕn g¾n liÒn víi sù kiÖn b×nh th­êng ho¸ quan hÖ ngo¹i giao giưa hai n­íc n¨m 1992. Tõ ®ã cho tíi nay Hµn Quèc ®· vµ ®ang trë thµnh mét ®èi t¸c hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ mµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ trùc tiÕp cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam.
  Tuy nhiên, c¸c chuyên gia nước ngoài cho thấy môi trường đầu tư của VN vẫn còn không ít trở ngại. VN đã chứng minh cho thấy tiềm năng to lớn trong việc thu hút FDI . Tuy nhiên, không chắc chắn vốn ồ ạt đổ vào VN sẽ kéo dài trong bao lâu.
  Theo một nghiên cứu của NH Hợp tác quốc tế Hµn Quèc , đa số các DN Hµn Quèc khi đầu tư vào VN lấy tiêu chí "nhân công lao động rẻ" là lợi thế. Nhưng lợi thế này sẽ nhanh chóng mất đi sau khi trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập khá.
  Các nghiên cứu khác cũng cho thấy các DN Hµn Quèc đang coi cơ sở hạ tầng, hệ thống pháp lý và điều hành của VN là những trở ngại lớn.
  Một số nhà đầu tư chọn VN vì muốn . tránh đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc (phân tán rủi ro). Vì vậy, nhiều DN Hµn Quèc có xu hướng đặt chiến lược "Trung Quốc+1", có nghĩa là VN sẽ là lựa chọn thứ 2, hoặc thứ 3, thứ 4 sau Trung Quốc để đầu tư.
  Đội ngũ luật sư VN còn thiếu am hiểu về hệ thống luật pháp quốc tế. Đây cũng là một khó khăn trong tiến trình hội nhập.
  Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, nếu chậm một bước sẽ bị thua, do đó, VN phải luôn theo dõi những diễn biến trong thu hút FDI của các nước khác để có chính sách thu hút phù hợp.
  Trong thời gian tới, VN vẫn tiếp tục tăng số lượng các dự án FDI, song sẽ ph¶i quan tâm nhiều hơn tới chất lượng của dự án. Các dự án FDI sẽ phải được chọn lọc thật kỹ, làm sao để có thể thu hút được những công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của các nước khác. Đối tượng cũng phải là những công ty xuyên quốc gia, có tiềm lực về tài chính và công nghệ. Tuy VN có lợi thế về nguồn lao động giá rẻ, song trình độ chuyên môn lại không cao. Nếu chủ quan, không đào tạo lao động tích cực hơn thì trong tương lai chất lượng đầu tư vào VN sẽ không được như mong đợi.
  Do đó, việc nghiên cứu, khảo sát cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam để có những giải pháp thích hợp là cần thiết, nên tác giả chọn đề tài "Tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hàn Quốc" để nghiên cứu, làm đề án chuyên nghành kinh doanh quốc tế.


  Xem Thêm: Tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hàn Quốc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hàn Quốc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status