Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong thời

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong thời


  Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI KỲ 2008 - 2012

  MỤC LỤC​
  1. Đặt vấn đề

  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  13

  2.1.1. Khái niệm về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): 13
  2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển công nghiệp. 15
  2.2. Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng đối với việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI: 24
  2.3. Những thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của những thay đổi này 26
  2.4. Một số thay đổi chính sách của chính phủ và của tỉnh ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư Vĩnh Phúc đối với các nhà đầu tư FDI: 29
  2.5. Hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam gia nhập WTO và những tác động của nó đến việc thu hút và quản lý FDI tại Vĩnh Phúc 34
  2.6 Kinh nghiệm sử dụng FDI 35
  2.6.1. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh: 35
  2.6.2. Kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên: 37
  2.7. Những bài học rút ra về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI): 39

  3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu 41

  3.1. Tổng quan về môi trường đầu tư Vĩnh Phúc: 41
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên: 41
  3.1.2. Điều kiện xã hội: 41
  3.1.3. Môi trường về hạ tầng kỹ thuật: 42
  3.1.4. Môi trường về thể chế và quản lý: 45
  3.1.5. Môi trường về các dịch vụ đầu vào khác: 46
  3.2. Phương pháp nghiên cứu của đề tài: 46
  3.2.1.Phương pháp thống kê kinh tế: 46
  3.2.2. Tổng hợp và xử lý các tài liệu thu thập: 47
  3.2.3. Phương pháp phân tích: 47
  3.2.4. Phương pháp chuyên gia: 47
  3.2.5. Phương pháp chuyên khảo: 47
  3.2.6. Phương pháp phân tích ma trận SWOT: 47
  3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu: 47
  3.3.1. Chỉ tiêu nghiên cứu về quy mô FDI 47
  3.3.2. Chỉ tiêu nghiên cứu cơ cấu và hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài: 47

  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 49

  4.1. Thực trạng thu hút, quản lý FDI thời kỳ 2002 - 2007; Đánh giá điểm mạnh, yếu 49
  4.1.1. Kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2002 - 2007: 49
  4.1.2. Kết quả thu hút đầu tư FDI 2002 - 2007 của Vĩnh Phúc trong bức tranh chung của cả nước: 58
  4.1.3. Công tác quản lý các dự án FDI và hiệu quả quản lý: 59
  4.1.4. Những điểm mạnh, yếu và những bài học kinh nghiệm: 61
  4.2. Phương hướng 79
  4.2.1. Mục tiêu 79
  4.2.2. Những suy nghĩ về mục tiêu, phương hướng được đưa ra trong KH phát triển kinh tế - xã hội 2008 - 2012 của tỉnh 80
  4.3. Những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc nhằm đẩy mạnh thu hút, quản lý các dự án FDi trong giai đoạn 2008 - 2012 82
  4.3.1. Giải pháp về nhận thức 82
  4.3.2. Giải pháp về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài KCN: 83
  4.3.3. Nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp. 83
  4.3.4. Xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp 84
  4.3.5. Giải pháp về thủ tục hành chính 85
  4.3.6. Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư 85
  4.3.7. Giải pháp về dịch vụ hỗ trợ sau đầu tư 86
  4.3.8. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực: 87

  5. Kết luận 88


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong thời
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong thời sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status