Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng mỹ hòa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng mỹ hòa


  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

  1.1 Lý do chọn đề tài
  Nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy tính năng động với khí thế cạnh tranh giữa các ngân hàng, các doanh nghiệp, các công ty . thật quyết liệt, cùng với sự ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào kinh doanh và sản xuất làm nền kinh tế chúng ta không ngừng tăng trưởng. Bên cạnh đó, một vấn đề bức xúc mà chúng ta quan tâm là vốn vì trong dân chúng còn dự trữ một lượng vốn nhàn rỗi rất lớn, một số người có vốn trong tay nhưng không biết làm gì, một số khác họ không có vốn nhưng có cái đầu và quyết chí kinh doanh họ dốc hết tâm trí vào để tính toán làm ăn nên rất cần vốn, một nhóm khác nữa là họ đã kinh doanh và trong quá trình đó có khi họ dư vốn tạm thời, có khi họ thiếu vốn do đó phải làm thế nào để đưa lượng vốn đó vào dòng chảy nhằm tăng sức bật. Từ những nhu cầu đó nên các tổ chức tín dụng đã xuất hiện. Đặc biệt, An Giang là một tỉnh có lịch sử phát triển lâu đời về nông nghiệp trồng lúa và đời sống của người nông dân thường gặp rất nhiều khó khăn, thiếu vốn để sản xuất và chi phí sản xuất cao nhưng chu kỳ thu hoạch lại chậm nên phải đi vay vốn để bù đắp nhu cầu vốn thiếu hụt phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Thông thường lãi suất cho vay bên ngoài rất cao do vậy người dân vay vốn từ Quỹ tín dụng sẽ có lợi hơn nhiều, giảm được chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác do trình độ dân trí của người dân chưa cao và các ngân hàng thương mại lớn không mặn mà với các món vay nhỏ nên việc giao dịch với các ngân hàng lớn gặp nhiều khó khăn.Vì vậy các tổ chức tín dụng trong đó có Quỹ tín dụng Mỹ Hòa là sự lựa chọn của người dân trên địa bàn bởi thủ tục đơn giản và sẵn sàng đáp ứng các món vay nhỏ.
  Tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa hoạt động tín dụng chiếm gần như toàn bộ kết quả kinh doanh. Trong đó hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất quyết định lãi lỗ của Quỹ tín dụng. Và để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, Quỹ tín dụng cần phải đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng. Điều này đòi hỏi Quỹ tín dụng cần phải có chính sách huy động vốn phù hợp với khả năng phát triển của Quỹ tín dụng của nền kinh tế, tập quán tiêu dùng và tiết kiệm của người dân. Do vậy huy động vốn và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả phải đi đôi với nhau, bổ sung cho nhau.
  Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng ngắn hạn và huy động vốn nên tôi chọn đề tài “ Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa” nhằm mở rộng hiểu biết thông qua quá trình thực tập tại Quỹ tín dụng.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  - Tìm hiểu thực trạng tình hình huy động vốn và cấp tín dụng ngắn hạn của QTD trong 3 năm từ 2007 đến 2009.
  - Thấy được mối quan hệ giữa huy động vốn và cấp tín dụng ngắn hạn tại QTD.
  - Đánh giá việc huy động vốn và cho vay ngắn hạn của QTD thông qua các tỷ số.
  - Từ đó đề ra những giải pháp khắc phục những khó khăn và nâng cao hơn nữa thế mạnh của QTD.
  1.3 Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu và phù hợp với nội dung nghiên cứu, các phương pháp sau đây sẽ được sử dụng:
  1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu
  Thu thập số liệu sơ cấp từ các bảng báo cáo hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng qua 3 năm từ 2007 – 2009, đồng thời phỏng vấn trực tiếp các nhân viên tại QTD về các hoạt động của QTD và trao đổi, tìm hiểu hành vi của khách hàng vào cơ quan để biết được những mặt còn thiếu sót của cơ quan. Bên cạnh đó cũng thu thập thông tin từ các phương tiện truyền thông như sách, báo chí, tạp chí, internet,
  1.3.2 Phương pháp phân tích
  - Phân tích tổng hợp để thấy được tổng quan tình hình hoạt động của QTD
  - Phương pháp so sánh sự biến động của số liệu qua các năm.
  + So sánh số tuyệt đối cho thấy sự biến động về số lượng của các chỉ tiêu
  + So sánh số tương đối để tính tốc độ phát triển các chỉ tiêu năm sau so với năm trước.
  - Phương pháp đánh giá thông qua các tỷ số để đánh giá hiệu quả hoạt động của QTD
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  QTD Mỹ Hòa là một trong những QTD lớn và có mạng lưới hoạt động khá rộng so với các QTD khác trong cùng địa bàn tỉnh và cả đất nước, đồng thời lịch sử phát triển cũng khá lâu nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung vào phân tích các vấn đề xảy ra qua 3 năm gần nhất từ năm 2007 đến 2009.
  1.5 Ý nghĩa nghiên cứu
  - Qua quá trình tập tại cơ quan sẽ tạo điều kiện tiếp xúc với thực tế nhằm mở rộng sự hiểu biết về thực tế.
  - Củng cố lại kiến thức đã học và nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân.
  - Trang bị cho bản thân một nền tảng kiến thức trong công việc sau này.
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC BẢNG iv
  DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ v
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 Lý do chọn đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1
  1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2
  1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu. 2
  1.3.2 Phương pháp phân tích. 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2
  1.5 Ý nghĩa nghiên cứu. 2
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1 Tổng quan về NHTM . 3
  2.1.1 Khái niệm NHTM . 3
  2.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM . 3
  2.1.3 Nguồn vốn của NHTM . 4
  2.1.4 Vai trò của nguồn vốn. 5
  2.2 Nghiệp vụ huy động vốn. 6
  2.2.1 Khái niệm huy động vốn. 6
  2.2.2 Phân loại 7
  2.3 Nghiệp vụ cấp tín dụng. 8
  2.3.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng. 8
  2.3.2 Vai trò và chức năng của tín dụng trong nền kinh tế. 8
  2.3.3 Phân loại tín dụng. 9
  2.4 Những qui định về cho vay tại QTD 10
  2.4.1 Các nguyên tắc vay vốn. 10
  2.4.2 Điều kiện vay vốn. 10
  2.4.3 Đối tượng cho vay ngắn hạn. 11
  2.4.4 Phương thức cho vay. 11
  2.4.5 Mức cho vay. 12
  2.4.6 Thời hạn cho vay. 12
  2.4.7 Lãi suất cho vay. 12
  2.4.8 Quy trình cho vay của quỹ tín dụng. 12
  2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn và hoạt động cấp tín dụng. 13
  2.5.1 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn. 13
  2.5.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cấp tín dụng. 14
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG MỸ HÒA 15
  3.1 Sự hình thành và phát triển của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. 15
  3.2 Cơ cấu tồ chức – Tình hình nhân sự. 16
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức. 16
  3.2.2 Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban. 17
  3.3 Vai trò của QTD Mỹ hòa đối với nền kinh tế tỉnh An Giang và Đất nước. 19
  3.4 Tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa giai đoạn 2007 – 2009. 21
  3.5 Thuận lợi và khó khăn của QTD Mỹ Hòa trong thời gian qua. 23
  3.5.1 Thuận lợi 23
  3.5.2 Khó khăn. 24
  3.6 Kế hoạch hoạt động và hướng phát triển năm 2010. 25
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI QUỸ TÍN DỤNG MỸ HÒA 27
  4.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2007 – 2009. 27
  4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. 27
  4.1.2 Tình hình huy động vốn tại QTD qua 3 năm 2007 – 2009. 29
  4.1.3 Đánh giá tình hình huy động vốn qua các tỷ số. 32
  4.1.4 Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn. 34
  4.2 Phân tích tín dụng ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa từ năm 2007 - 2009. 35
  4.2.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn. 37
  4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn. 41
  4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn. 45
  4.2.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn ngắn hạn. 48
  4.2.5 Đánh giá tín dụng ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa giai đoạn từ năm 2007 – 2009 51
  4.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa. 53
  4.3 Mối quan hệ giữa huy động vốn ngắn hạn và sử dụng vốn ngắn hạn. 57
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59
  5.1 Kết luận. 59
  5.2 Kiến nghị 59
  5.2.1 Đối với Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ hòa. 59
  5.2.2 Đối với chính quyền địa phương. 60
  5.2.3 Đối với Chính phủ. 60
  Xem Thêm: Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng mỹ hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng mỹ hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status