Vai trò của yếu tố vốn với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm của Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư. Thế nào là nợ nước ngoài, các giải pháp chống nguy cơ vỡ nợ ở Việt Nam
MỤC LỤC​​​
LỜI MỞ ĐẦU 3​​​1. Lý luận chung về yếu tố vốn và vai trò của yếu tố vốn đối
với tăng trưởng và phát triển kinh tế.4​​​1.1. Tổng quan về yếu tố vốn. 4​​​1.1.1. Vốn sản xuất:. 4​​​1.1.2. Vốn đầu tư. 4​​​1.2. Vai trò của yếu tố vốn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế.5​​​2. Quan điểm của Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư.7​​​2.1. Vấn đề huy động vốn đầu tư.7​​​2.1.1. Định hướng và giải pháp thu hút vốn đầu tư.7​​​2.1.1.1. Đối với nguồn vốn đầu tư trong nước:7​​​2.1.1.2. Đối với vốn đầu tư nước ngoài:8​​​2.1.1.3. Các giải pháp thu hút.12​​​2.1.2. Thực trạng huy động vốn đầu tư ở Việt Nam 16​​​2.1.2.1. Tiết kiệm trong nước:17​​​2.1.2.2.Tiết kiệm ngoài nước :18​​​2.2. Vấn để sử dụng.19​​​2.2.1. Nguồn vốn trong nước.19​​​2.2.2. Nguồn vốn nước ngoài.21​​​3. Nợ nước ngoài25​​​3.1. Khái niệm và tác động của nợ nước ngoài25​​​3.2. Tình trạng nợ nước ngoài ở một số quốc gia.27​​​KẾT LUẬN 30​​​TÀI LIỆU THAM KHẢO 31​​​LỜI MỞ ĐẦU


Vốn là nhân tố hết sức quan trọng để tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vốn sản xuất (K) và vốn đầu tư (I) là hai bộ phận của vốn, nó tác động đến đầu vào và đầu ra của tăng trưởng.
Với vai trò như vậy, tất cả các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng đều có quan điểm thu hút và sử dụng vốn riêng của mình.
Cũng từ nhu cầu về vốn mà tất các các nước trên thế giới, từ các nước phát triển đến những nước kém phát triển đều phải đi vay nợ. Khi một quốc gia vay nợ và không có khả năng trả nợ sẽ dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Đây là một hiện tượng đã và đang xảy ra trên thế giới. Việt Nam, với các chỉ số đang ở trong ngưỡng an toàn nhưng không phải là không có nguy cơ vỡ nợ, việc tìm hiểu một số giải pháp để tránh vỡ nợ là hết sức cần thiết.
Vì lý do như vậy mà nhóm G9 quyết định làm đề tài: “Vai trò của yếu tố vốn với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm của Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư. Thế nào là nợ nước ngoài, các giải pháp chống nguy cơ vỡ nợ ở Việt Nam”.
Bài viết của chúng em phân tích mặt tích cực về tác động của việc thu hút và sử dụng vốn ở Việt Nam. Bài làm của chúng em còn nhiều thiết sót vì vậy chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo.
Chúng em xin cảm ơn thầy giáo.
Xem Thêm: Vai trò của yếu tố vốn với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm của Việt Nam về huy động và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của yếu tố vốn với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm của Việt Nam về huy động và sẽ giúp ích cho bạn.