Tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam và Lào
Nước CHDCD Lào và nước CHXHCN Việt Nam là hai nước có mối liên hệ lịch sử lâu dài và mật thiết. Từ sau cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì mối liên hệ kinh tế- xã hội- chính trị giữa hai nước lại càng có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, cả Lào và Việt Nam đều xây dựng Nhà nước theo chế độ Xã Hội chủ nghĩa - Chế độ mà quyền lực của Nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Cả hai nước đều đang nỗ lực xây dựng và vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước.
Trong gia đoạn hiện nay, xu thế hội nhập quốc tế đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của mỗi quốc gia trong đó có cả Việt Nam và Lào. Đòi hỏi Việt Nam và Lào cần có những hoạch định đúng đắn.
Nhìn nhận một cách tổng thể các mặt thì Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ hơn so với Lào.Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mọi mặt của đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những thành công đó chính là sự quản lý điều hành hiệu quả của Chính phủ và các cơ quan hữu quan.
Nhân thức được mối quan hệ than thiết của hai nước trên moị mặt , đặc biệt là mối quan hệ về chính trị giữa hai nước, nên Nhà nước Lào đã tạo điều kiện cho chúng em sang học tập tại Việt Nam.
Với mong muốn sau này, khi ra trường được trở về nước làm việc trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước, em đã lựa chọn ngôi trường Đại học Luật Hà Nội và đặc biệt là khoa hành chính – Nhà nước để học tập và nghiên cứu.
Kết cấu đề tài:
Chương I – Cơ sở lí luận về tổ chức và hoạt động của Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất:
Chương II - Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng tổ chức hoạt động của Chính phủ Viêt Nam và Lào
Chương III Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam và Lào


Xem Thêm: Tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam và Lào
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam và Lào sẽ giúp ích cho bạn.