Tên đề tài
Xác định bản chất của cách tiếp cận khung logic, quy trình lập kế hoạch và giám sát đánh giá sự thực hiện theo cách tiếp cận khung logic.Lấy ví dụ cụ thể
PHẦN I: LÝ THUYẾT KHUNG LOGIC

I. Khái niệm cách tiếp cận khung logic

1. Cơ sở của tiếp cận khung logic - LFA
Tiếp cận khung logic (LFA) được phát triển vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20 bởi Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ nhằm cải thiện hệ thống lập và đánh giá các dự án. Nó được thiết kế để giải quyết ba mối quan tâm, vấn đề tồn tại cơ bản là:

- Lập dự án rất mơ hồ, các mục tiêu không được xác định rõ ràng; trong khi đó các mục tiêu lại dùng để giám sát và đánh giá sự thành công hay thất bại của một dự án
- Trách nhiệm quản lý dự án không rõ ràng
- Việc đánh giá thường thực hiện theo một tiến trình mơ hồ bởi vì không có sự đồng thuận chung là dự án thực sự phải đạt được điều gì!

Do vậy LFA đã được áp dụng cho nhiều tổ chức quốc tế, liên quốc gia như là một công cụ để lập và quản lý dự án phát triển. Trải qua một thời gian dài, các tổ chức khác nhau đã biến đổi, cải tiến định dạng, thuật ngữ và các công cụ của LFA, tuy vậy các nguyên tắc phân tích cơ bản vẫn được duy trì. Do đó các kiến thức của các nguyên tắc của LFA được xem là thiết yếu đối với người lập, quản lý và thực hiện dự án phát triển trên toàn thế giới.


Xem Thêm: Xác định bản chất của cách tiếp cận khung logic, quy trình lập kế hoạch và giám sát đánh giá sự thực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định bản chất của cách tiếp cận khung logic, quy trình lập kế hoạch và giám sát đánh giá sự thực sẽ giúp ích cho bạn.