Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2020

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2020


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO VĨNH PHÚC TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2011. 3
  1.1 TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA VĨNH PHÚC. 3
  1.1.1 Khung chính sách FDI 5
  1.1.1.1 Các hiệp ước quốc tế về FDI 6
  1.1.1.2 Các quyết định liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. 6
  1.1.1.3 Thủ tục quản lý dự án FDI 7
  1.1.1.4 Chính sách thuế. 8
  1.1.2 Môi trường kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. 10
  1.1.2.1 Kết cấu hạ tầng. 10
  1.1.2.2 Tình hình kinh tế. 14
  1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI VÀO TỈNH VĨNH PHÚC. 16
  1.2.1 Các nhân tố vi mô. 16
  1.2.2 Các nhân tố vĩ mô. 17
  1.3 TÌNH HÌNH THU HÚT NGUỒN VỐN FDI TẠI VĨNH PHÚC TỪ NĂM 2008 ĐẾN năm 2011. 18
  1.3.1.Thực trạng quy mô và tốc độ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vĩnh Phúc. 18
  1.3.2 Thực trạng cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc. 20
  1.3.2.1 Thực trạng thu hút FDI theo cơ cấu đối tác đầu tư. 20
  1.3.2.2 Thực trạng thu hút FDI theo ngành kinh tế. 24
  1.3.3 Đóng góp của khu vực FDI vào GDP của tỉnh Vĩnh Phúc. 25
  1.3.4 Các chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc về thu hút FDI 25
  1.4 ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THU HÚT VỐN FDI TẠI VĨNH PHÚC. 27


  1.4.1 Những thành công. 27
  1.4.2 Những tồn tại, hạn chế. 29
  1.4.3 Nguyên nhân. 32
  1.4.3.1 Cơ chế quản lý. 32
  1.4.3.2 Các nguyên nhân khác. 32
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH VĨNH PHÚC MỘT CÁCH BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020. 33
  2.1. BỐI CẢNH THU HÚT FDI VÀO TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020. 33
  2.1.1. Tác động bối cảnh quốc tế đến thu hút FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc. 33
  2.1.2 Tác động (dài hạn) bối cảnh trong nước đến thu hút FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc 34
  2.2 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG THU HÚT FDI CỦA TỈNH VĨNH PHÚC 35
  2.2.1 Cơ hội trong việc thu hút FDI 35
  2.2.2 Thách thức từ nay đến năm 2020 trong việc thu hút vốn FDI 36
  2.3 ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 37
  2.3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc đến năm 2020 37
  2.3.1.1 Mục tiêu tổng quát. 37
  2.3.2 Định hướng thu hút FDI 38
  3.1.3.1. Về địa bàn. 38
  2.3.2.3 Lĩnh vực đầu tư. 39
  2.4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH VĨNH PHÚC 39
  2.4.1 Giải pháp đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 39
  2.4.1.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư. 39
  2.4.1.2 Tăng cường đổi mới, vận động xúc tiến đầu tư. 40


  2.4.1.3 Đào tạo nguồn nhân lực và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài. 42
  2.4.1.4 Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 43
  2.3.1.5. Tăng cường giám sát và quản lý các doanh nghiệp FDI 44
  2.4.2 Kiến nghị đối với Nhà nước trung ương và Doanh nghiệp. 45
  2.4.2.1 Luật pháp, chính sách. 46
  2.4.2.2. Thủ tục hành chính. 47
  2.4.2.3 Phân công, phân cấp. 47
  PHẦN KẾT LUẬN 48


  Xem Thêm: Tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status