Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng của trang trại Sao Sáng tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng của trang trại Sao Sáng tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ v
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi
  TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii
  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài. 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  2.1. Mục tiêu tổng quát 2
  2.2 Mục tiêu cụ thể. 3
  3. Phương pháp nghiên cứu. 3
  4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4
  4.1. Đối tượng nghiên cứu. 4
  4.2. Phạm vi nghiên cứu. 4
  PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
  1.1. Khái niệm, đặc trưng, vai trò, tiêu chí nhận dạng trang trại. 5
  1.1.1. Khái niệm 5
  1.1.2. Đặc trưng của trang trại 6
  1.1.3.Vai trò của trang trại 7
  1.1.4. Phân loại trang trại 8
  1.2. Một số vấn đề cơ bản về ngành chăn nuôi heo rừng lai 10
  1.2.1. Đặc điểm sinh sản: 10
  1.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sinh trưởng và phát triển. 10
  1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng heo rừng lai 11
  1.2.3.1. Thức ăn. 11
  1.2.3.2. Giống. 11
  1.2.3.3.Về thú y. 11
  1.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu. 12
  1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả. 12
  1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. 14
  CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO RỪNG LAI Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 15
  2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 15
  2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của thị xã Hương Thủy- Tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
  2.1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình. 15
  2.1.1.2. Đặc điểm địa chất, thổ nhưỡng. 16
  2.1.1.3. Thời tiết, khí hậu, thủy văn: 16
  2.1.1.4. Tài nguyên nước. 17
  2.1.2. Vài nét về tình hình chăn nuôi heo rừng lai theo mô hình trang trại tại thị xã Hương Thủy- Tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
  2.2. Giới thiệu khái quát về trang trại Sao Sáng tại thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế 19
  2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của trang trại Sao Sáng. 19
  2.2.2. Cơ cấu tổ chức. 19
  2.2.2.1. Tình hình nhân sự. 19
  2.2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng đối tượng trong trang trại 20
  2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của trang trại 20
  2.2.3.1. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động. 20
  2.2.3.2. Nội dung hoạt động. 20
  2.2.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động. 21
  2.2.4.1. Thuận lợi 21
  2.2.4.2. Khó khăn. 21
  2.3. Đánh giá thực trạng chăn nuôi heo rừng lai của trang trại 22
  2.3.1. Về các yếu tố đầu vào của trang trại 22
  2.3.1.1. Cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư ban đầu. 22
  2.3.2. Tình hình chăn nuôi heo rừng lai của trang trại Sao Sáng. 23
  2.3.2.1. Tình hình chung về chăn nuôi qua các năm 23
  2.3.2.2. Tỉ lệ heo rừng thịt trong tổng đàn vật nuôi của trang trại 24
  2.4. Đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng lai của trang trại Sao Sáng. 24
  2.4.1. Tình chi phí trong chăn nuôi 25
  2.4.1.1. Phân tích chi phí đợt 1 - 2012. 26
  2.4.1.2. Phân tích chi phí đợt 2-2012. 28
  2.4.1.3. So sánh chi phí giữa đợt 1 và đợt 2. 29
  2.4.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm heo rừng lai 30
  2.4.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm heo rừng của trang trại 30
  2.4.2.2 Chuỗi cung ứng sản phẩm heo rừng lai của trang trại. 31
  2.4.3. Đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng lai năm 2012. 32
  2.4.3.1. Hiệu quả chăn nuôi heo rừng của trang trại 32
  2.5. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận chăn nuôi heo rừng lai của trang trại 33
  2.5.1. Đánh giá tình hình lợi nhuận chung qua 2 đợt chăn nuôi năm 2012. 33
  2.5.2. Đánh giá tác động của kênh phân phối 34
  2.6. Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong quá trình chăn nuôi heo rừng lai theo mô hình trang trại. 34
  2.6.1. Thuận lợi 34
  2.6.2. Khó khăn. 35
  2.6.3. Cơ hội 35
  2.6.4. Thách thức. 35
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO RỪNGLAI CỦA TRANG TRẠI SAO SÁNG 36
  3.1. Một số định hướng phát triển việc chăn nuôi heo rừng của trang trại 36
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo rừng lai của trang trại Sao Sáng 37
  3.2.1. Đối với trang trại 37
  3.2.1.1. Giải pháp về chi phí chăn nuôi 37
  3.2.1.2. Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm 38
  3.2.2. Đối với nhà nước và chính quyền địa phương. 38
  3.2.2.1. Giải pháp về vốn. 38
  3.2.2.2.Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm 39
  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41
  I. KẾT LUẬN 41
  II. KIẾN NGHỊ 42
  1. Đối với trang trại 42
  2. Đối với chính quyền địa phương. 43
  3. Đối với cơ quan thú y của huyện. 43
  4. Đối với các tổ chức tín dụng. 44


  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng của trang trại Sao Sáng tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả chăn nuôi heo rừng của trang trại Sao Sáng tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status