Tên đề tài
Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu thương hiệu Seaveg
LỜI MỞ ĐẦU

Luật khuyến khích đầu tư trong nước (được Quốc Hội khoá X kỳ họp thứ 3 từ 21/4 đến 20/5 năm 1998) thông qua đã mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp đầu tư phát triển kinh tế để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, tài nguyên, lao động và các tiềm năng khác của đất nước nhằm phát triển kinh tế – xã hội, vì sự nghiệp dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Cùng với Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua trước đó. Nhà nước bảo hộ, khuyến khích, đối xử bình đẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội trên lãnh thổ Việt Nam theo luật pháp Việt Nam.

“ Đầu tư trong nước ” là sử dụng vốn để sản xuất kinh doanh tại Việt Nam của các tổ chức cá nhân đầu tư thành lập, xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.
Sau một thời gian chuẩn bị, tác giả luận văn này(và là chủ dự án) đã chọn đề tài “ Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu Seaveg” (sau đây gọi tắt là dự án) làm luận văn tốt nghiệp đại học Quản Lý và Kinh Doanh Hà Nội.

Kết cấu luận văn này, ngoài lời mở đầu và kết luận, chia thành 3 chương
Chương I: Đại cương về cơ sở lý luận và khoa học của dự án
Chương II: Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu thương hiệu Seaveg
Chương III: Đánh giá tính khả thi và triển vọng của dự án

Tác giả luận văn cảm ơn PGS-TS Trần Văn Chu đã tận tình hướng dẫn, các thầy cô giáo đã đào tạo và Ban giám hiệu đã giúp đỡ và động viên trong thời gian học tập ở trường

Kết luận

Dự án sản xuất và kinh doanh nước giảI khát rau câu là mới mẻ ở việt nam,nhưng có triển vọng phát triển lâu dàI tạo cho nước ta có loại hàng giảI khát phù hợp với đời sống kinh tế của người tiêu ding. Đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
Dựa trên các sản phẩm và nguyên vật liệu sẵn có trong nước ,với khẩu vị hợp với người Việt nam thạch nước giảI khát tong bước đáp ứng yêu cầu của người tiêu ding trong nước và nước ngoàI,. khai thác tiềm năng rau câu trong nước

Bước đường phát triển có nhiều triển vọng,khắc phục tong bước khó khănđể đI đến hoàn thiện tạo thế vững chắc cho sản phẩm nước giảI khát rau câu.
Luận văn tốt nghiệp được hoàn thành trên cơ sở kiến thức được tiếp thu tại nhà trường và những thông tin thu thập dược tại công ty Hoa Việt Bình . Do những hạn chế vể thời gian cũng như kiến thức,luận văn của em không tránh khỏi những sai sót.Em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo, cô giáođể luận văn của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu thương hiệu Seaveg
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu thương hiệu Seaveg sẽ giúp ích cho bạn.