Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên


  MỤC LỤC


  Nội Dung Trang


  Lời cam đoan i


  Lời cảm ơn ii


  Mục lục iii


  Danh mục các chữ viết tắt v


  Danh mục các bảng vi


  MỞ ĐẦU 1


  1 Tính cấp thiết của đề tài 1


  2 Mục đích nghiên cứu 3


  3 Đối tượng nghiên cứu 3


  4 Phạm vi nghiên cứu 3


  Chương I: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HOÁ VỚI


  HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP.


  1 Tổng quan tư liệu về đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 4


  1.1 Đô thị hoá . 4


  1.2 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp . 8


  1.2.1 Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp . 9


  1.2.2 Quá trình phát triển nông nghiệp 13


  1.2.3 Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá . 15


  1.2.4 Những điều kiện cơ bản quyết định phát triển nông nghiệp hàng hoá . 15


  1.2.5 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp hàng hoá . 16


  1.2.6 Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp


  hàng hoá . 17


  1.3 Kinh nghiệm tiễn đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 21


  1.3.1 Trên thế giới . 21


  1.3.2 Ở Việt Nam 24


  1.4 Phương pháp nghiên cứu 34


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn


  iv


  1.4.1 Phương pháp luận . 34


  1.4.2 Các phương pháp chủ yếu sử dụng để nghiên cứu 34


  Chương II: THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HOÁ VỚI SỬ DỤNG

  ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHỔ YÊN 38


  2.1 Đặc điểm của huyện Phổ Yên 38


  2.1.1 Điều kiện tự nhiên 38


  2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên . 42


  2.1.3 Đánh giá chung về đặc điểm của huyện Phổ Yên 55


  2.1.4 Đánh giá về điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội của các hộ nông dân ở 2


  vùng nghiên cứu . 57


  2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp . 59


  2.2.1 Đặc điểm sử dụng đất nông nghiệp của Phổ Yên . 59


  2.2.2 Biến động số lượng và cơ cấu đất nông nghiệp giai đoạn 2004-2006 . 60


  2.2.3 Biến động diện tích, năng suất một số loại cây trồng trên đất nông


  nghiệp giai đoạn 2004-2006 . 63


  2.3 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nghiên cứu . 69


  2.3.1 Cách bố trí cây trồng trên đất nông nghiệp của các hộ 69


  2.3.2 Hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm . 71


  2.3.3 Hiệu quả trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm 90


  Chương III: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM

  NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  PHỔ YÊN


  3.1 Vấn đề quy hoạch cho đô thị hoá . 100


  3.1.1 Quan điểm sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn 2015 100


  3.1.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong thời kỳ 2006 đến 2010 101


  3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 102


  3.2.1 Giải pháp chung . 102


  3.2.2 Giải pháp cụ thể 106


  KẾT LUẬN . . 112


  TÀI LIỆU THAM KHẢO 117


  100


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status