Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh


  1. Đề tài đồ án tốt nghiệp : Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh
  2. Các số liệu ban đầu để làm tốt nghiệp :
  - Thu thập các tài liệu thực tế có liên quan đến dự án
  - Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình
  - Các tài liệu liên quan khác
  3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :
  Phần I : Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh
  Phần II : Thiết kế cơ sở (Phần bản vẽ thiết kế cơ sở có thể đưa vào phần phụ lục)
  4. Các bản vẽ : 16 - 18 bản vẽ A1
  5. Cán bộ hướng dẫn : PGS-TS Đinh Đăng Quang
  6. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế : 29/9/2010
  7. Ngày hoàn thành nhiệm vụ thiết kế : 17/01/2011  I. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  Dự án đầu tư được lập theo quy định hiện hành của Nhà nước là căn cứ để trình duyệt cấp có thẩm quyền. Khi đã được phê duyệt thì dự án đầu tư là căn cứ xin cấp giấy phép xây dựng, là căn cứ để chủ đầu tư xem xét cơ hội dự kiến đạt được các yêu cầu kinh tế xã hội, môi trường và tính hiệu quả của dự án, giúp cho nhà đầu tư quyết định nên hay không nên đầu tư thực hiện dự án đó. Những chỉ tiêu kỹ thuật, quy mô trong dự án đã được phê duyệt đóng vai trò làm mốc khống chế cho các giai đoạn tiếp theo và giúp cho chủ đầu tư thực hiện các công việc theo đúng dự kiến.
  Dự án đầu tư là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép đầu tư hoặc ra quyết định đầu tư.
  Dự án đầu tư còn có vai trò đặc biệt quan trọng vì thông qua đó Nhà nước có thể kiểm soát được một cách toàn diện về các mặt hiệu quả tài chính (dự án sử dụng vốn Nhà nước) và hiệu quả xã hội an ninh quốc phòng.
  Dự án đầu tư là cơ sở so sánh kết quả đạt được với mục tiêu đặt ra, từ đó giúp cho nhà quản lý có phương pháp thực hiện dự án tốt hơn.
  II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
  Từ những lợi ích to lớn mà 1 dự án mang lại cho cơ quan đầu tư cũng như mang lại cho xã hội và đất nước trong công cuộc phát triển ngày nay có thể thấy được tầm quan trọng trong công tác dự báo, tính toán khi lập dự án đầu tư.Nhưng việc dự báo về tương lai của các dự án dựa trên những căn cứ về cơ sở lý luận và điều kiện thực tế để chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền thấy được lợi ích mà dự án mang lại, chủ đầu tư có được cái nhìn tổng quan về công việc mình đang tiến hành và ra quyết định đầu tư vào lĩnh vực mà dự án đề cập tới là rất khó khăn. Vì vậy em muốn thông qua kỳ học cuối cùng này để tập dượt khả năng phân tích và dự báo từ những đề xuất ban đầu của chủ đầu tư để cung cấp cho họ những phương án khả thi để thực hiện mục tiêu đã đề ra bằng những hiểu biết từ những cơ sở lý luận mà chúng em đã được các thầy cô dạy dỗ trong thời gian ngồi ghế nhà trường. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy Đinh Đăng Quang, người đã trực tiếp phụ trách hướng dẫn bọn em nói riêng, các thầy cô trong khoa và nhà trường nói chung đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.
  III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
  1. Tên Dự án: Nhà máy sản xuất cà phê chất lượng cao.
  2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.
  3. Đại diện Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty cà phê Việt Nam tại Hà nội.
  4. Cơ quan quyết định đầu tư: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.
  5. Hình thức quản lý và thực hiện Dự án: Ban QLDA tổ chức quản lý.
  6. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay thương mai.
  7. Thời gian và tiến độ thực hiện:


  Tháng 01/2011 : Trình Dự án lên cấp trên và xin phê duyệt.
  Tháng 05/2011 : Trình duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán.
  Tháng 06/2011 : Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đấu thầu xây lắp.
  Từ tháng 12/2011 : Bàn giao nghiệm thu đưa công trình vào hoạt động.
  8. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
  9. Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh.

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU
  I. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP.
  III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
  PHẦN I - THUYẾT MINH DỰ ÁN - 1 -
  CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ - 2 -
  I. XUẤT XỨ VÀ CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH DỰ ÁN - 2 -
  II. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HẠ TẦNG CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN - 2 -
  1. Điều kiện tự nhiên. - 2 -
  2. Hạ tầng cơ sở khu vực dự án. - 4 -
  3. Các chính sách kinh tế xã hội, các quy hoạch, định hướng chiến lược liên quan đến phát triển ngành có dự án và bản thân dự án. - 5 -
  III.PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG - 5 -
  IV. KẾT LUẬN VỀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ - THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN - 7 -
  V. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN - 7 -
  CHƯƠNG II: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ CÔNG SUẤT - 8 -
  I. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN - 8 -
  II. LỰA CHỌN CÔNG SUẤT CHO DỰ ÁN - 8 -
  1. Căn cứ lựa chọn. - 8 -
  2. Phương án và lựa chọn phương án. - 8 -
  3. Công suất chung của dự án và công suất phân theo cơ cấu sản phẩm - 9 -
  CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT - 10 -
  I. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT THIẾT BỊ CHO DỰ ÁN - 10 -
  1. Thiết bị chế biến cà phê rang xay. - 10 -
  2. Thiết bị chế biến cà phê 3in1. - 10 -
  3. Thiết bị chế biến cà phê nhân. - 10 -
  4. Thiết bị chế biến nhân xô. - 10 -
  II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU - 11 -
  1. Quy trình sản xuất tóm tắt - 11 -
  2. Danh mục và khối lượng thiết bị - 12 -
  3. Chuyển giao công nghệ, đào tạo và trợ giúp kỹ thuật - 13 -
  4. Giải pháp cung cấp thiết bị và các điều kiện sửa chữa bảo dưỡng. - 13 -
  CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM . - 14 -
  I. CĂN CỨ LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM CHO DỰ ÁN - 14 -
  II. PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM - 14 -
  1. Địa điểm xây dựng. - 14 -
  2. Điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng. - 14 -
  3. Phương án địa điểm - 14 -
  CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG & ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - 15 -
  I. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ. - 15 -
  1. Các phương án lựa chọn. - 15 -
  2. Phân tích lựa chọn phương án tổng mặt bằng. - 15 -
  3. Danh mục các công trình, hạng mục công trình và khối lượng công tác xây dựng chủ yếu .- 16 -
  II. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC, KẾT CẤU VÀ HẠ TẦNG - 17 -
  1. Giải pháp kiến trúc. - 17 -
  2. Giải pháp kết cấu. - 19 -
  3. Giải pháp đường giao thông nội bộ. - 21 -
  4. Giải pháp cấp điện. - 22 -
  5. Hệ thống cấp nước. - 24 -
  6. Hệ thống thoát nước. - 25 -
  III. NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU, LAO ĐỘNG VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ - 27 -
  IV. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ - 27 -
  V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN - 27 -
  1. Tiến độ thực hiện. - 27 -
  2. Hình thức quản lý dự án. - 28 -
  VI. GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG - 28 -
  1. Căn cứ. - 28 -
  2. Các giải pháp. - 28 -
  V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN - 28 -
  1. Đánh giá tác động đến môi trường. - 28 -
  2. Các giải pháp đảm bảo để hạn chế tác động xấu đến môi trường. - 30 -
  CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH VẬN HÀNH & CÁC YẾU CẦU PHẢI ĐÁP ỨNG - 33 -
  I. CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM HÀNG NĂM - 33 -
  1. Cơ cấu sản phẩm - 33 -
  2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm - 33 -
  3. Chương trình vận hành và khai thác. - 33 -
  II. CHẾ ĐỘ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ TRONG THỜI GIAN VẬN HÀNH - 33 -
  III. GIẢI PHÁP TIÊU THỤ SẢN PHẨM - 33 -
  1. Thị trường tiêu thụ. - 33 -
  2. Lựa chọn tiêu thức tiêu thụ. - 34 -
  3. Dự kiến giá bán sản phẩm - 34 -
  IV. NHU CẦU CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG CHO SẢN XUẤT - 34 -
  1. Nguyên liệu. - 34 -
  2. Các giải pháp nguyên liệu khác. - 34 -
  CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN & BỐ TRÍ LAO ĐỘNG - 35 -
  I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC VẬN HÀNH - 35 -
  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. - 35 -
  2. Cơ cấu tổ chức sản xuất - 35 -
  3. Bố trí lao động. - 35 -
  II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG CHO TỪNG NĂM VẬN HÀNH - 36 -
  III. KHUYẾN KHÍCH LAO ĐỘNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - 36 -
  1. Khuyến khích lao động. - 37 -
  2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. - 37 -
  IV. MỐI QUAN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN - 37 -
  1. Mối quan hệ trách nhiệm cung cấp tài liệu, thẩm định, phê duyệt đầu tư trong giai đoạn lập dự án - 37 -
  2. Mối quan hệ trách nhiệm phối hợp, trợ giúp, kiểm tra, giám sát giai đoạn thực hiện đầu tư - 37 -
  3. Mối quan hệ trách nhiệm trong giai đoạn quyết toán đầu tư. - 37 -
  4. Mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra trong giai đoạn vận hành. - 38 -

  CHƯƠNG VIII: XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN - 39 -
  I. CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN - 39 -
  1. Vốn cố định. - 39 -
  2. Vốn lưu động. - 39 -
  II.XÁC ĐỊNH QUY MÔ VỐN CHO DỰ ÁN - 39 -
  1. Những cơ sở pháp lý khi lập tổng mức đầu tư. - 39 -
  2. Lập luận về phương pháp tính tổng mức đầu tư. - 39 -
  3. Dự tính những khoản mục chi phí cấu thành tổng mức đầu tư. - 40 -
  a. Chi phí xây dựng (GXD) - 40 -
  b. Chi phí thiết bị (GTB) - 43 -
  c. Chi phí bồi thường tái định cư(GBT,TĐC) - 45 -
  d. Chi phí quản lý dự án(GQL) - 45 -
  e. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình(GTV) - 46 -
  f. Chi phí khác của dự án (GK) - 49 -
  g. Vốn lưu động ban đầu (VLĐBĐ) - 53 -
  h. Chi phí dự phòng(GDP) - 53 -
  i. Lãi vay trong thời gian xây dựng (LV) - 58 -
  j. Tổng hợp tổng mức đầu tư. - 60 -
  III. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN - 60 -
  1. Phương án huy động vốn. - 60 -
  2. Kế hoạch hoàn trả vốn. - 60 -

  CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ - 61 -
  I. LÝ LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH, THỜI KỲ PHÂN TÍCH VÀ LÃI SUẤT TỐI THIỂU CHẤP NHẬN ĐƯỢC. - 61 -
  1. Quan điểm phân tích hiệu quả của dự án. - 61 -
  2. Thời kỳ phân tích. - 61 -
  3. Lãi suất tối thiểu chấp nhận được. - 61 -
  II. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - 62 -
  1. Chi phí vận hành. - 62 -
  2. Lãi vay trong vận hành. - 68 -
  3. Kế hoạch khấu hao và kế hoạch đầu tư thay thế. - 71 -
  4. Chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm - 74 -
  III. DOANH THU CỦA DỰ ÁN - 75 -
  1. Những khoản doanh thu của dự án. - 75 -
  2. Kế hoạch bán hàng và doanh thu của dự án. - 75 -
  IV. PHÂN TÍCH LỖ LÃI VÀ MỘT SỐ TỶ LỆ TÀI CHÍNH - 77 -
  1.Phân tích lỗ lãi - 77 -
  2. Một số tỷ lệ tài chính. - 77 -
  V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH - 80 -
  1. Phân tích hiệu quả tài chính thông qua chỉ tiêu NPV. - 80 -
  2. Phân tích hiệu quả tài chính thông qua suất thu lợi nội tại (IRR) - 87 -
  3. Phân tích an toàn tài chính. - 87 -
  4. Phân tích độ nhạy. 96 -
  VI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI - 113 -
  1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - 113 -
  2. Các lợi ích và ảnh hưởng từ dự án. - 120 -
  CHƯƠNG X. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ. - 121 -
  I. KẾT LUẬN - 122 -
  II. KIẾN NGHỊ - 122 -
  PHẦN II - THIẾT KẾ CƠ SỞ - 123 -


  Xem Thêm: Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status