Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế


  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong những năm gần đây các DNVN ngày càng thể hiện được vai trò
  của mình, đã tạo ra cơ hội to lớn trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ
  thuật, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, làm cho nền kinh tế hoạt động năng động
  hơn, đóng góp đáng kể vào thu nhập quốc dân, giải quyết nhiều việc làm, tăng
  thu nhập cho người lao động ở nông thôn.
  Việt Nam từ khi chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang
  kinh tế thị trường, nhất là sau khi Luật Doanh nghiệp được ban hành, các doanh
  nghiệp phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Nông thôn nước ta
  chiếm tới 74% dân số, với 1,5 triệu hộ kinh doanh và có 72 ngàn trang trại sẽ là
  tiềm năng to lớn để phát triển các DNVN ở nông thôn. Tuy nhiên, tốc độ phát
  triển các doanh nghiệp ở nông thôn đang có xu hướng giảm (tỷ trọng doanh
  nghiệp nông thôn giảm từ 14% năm 2000, xuống 11% năm 2003 và 10% năm
  2005), chưa tương xứng với tiềm năng.
  Thừa Thiên Huế cũng đang trong bối cảnh chung của đất nước, doanh
  nghiệp nông thôn chưa thực sự phát triển tương xứng với sự kỳ vọng. Nguyên
  nhân của tình trạng đó là gì? Giải pháp nào nhằm giúp các DNVN ở nông thôn
  Thừa Thiên Huế phát triển? Mặt khác, việc phát hiện và đánh giá thực trạng
  phát triển các DNVN ở nông thôn Thừa Thiên Huế đến nay chưa có một nghiên
  cứu nào thực hiện một cách có hệ thống cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ
  những lý do nêu trên, chúng tôi chọn vấn đề “Phát triển doanh nghiệp vừa và
  nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận án.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng phát triển các DNVN ở nông thôn, đề xuất những
  định hướng và giải pháp có cơ sở khoa học nhằm thúc đẩy phát triển các DNVN
  ở nông thôn Thừa Thiên Huế.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  (1) Hệ thống hoá và vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát
  triển các DNVN ở nông thôn trong điều kiện Việt Nam; (2) Phân tích đánh giá
  thực trạng phát triển các DNVN ở nông thôn Thừa Thiên Huế; (3) Đề xuất định
  hướng và các giải pháp phát triển các DNVN ở nông thôn Thừa Thiên Huế.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng khảo sát chính là: các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp
  tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, hoạt động
  trong các lĩnh vực phi nông nghiệp: (1) khai thác khoáng sản; (2) công nghiệp
  chế biến; (3) sản xuất và phân phối điện, nước; (4) xây dựng; (5) thương mại và
  (6) dịch vụ.
  4
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề kinh tế và tổ chức phát triển
  các DNVN ở nông nghiệp Thừa Thiên Huế.
  - Về không gian: Nghiên cứu các DNVN ở khu vực nông thôn Thừa
  Thiên Huế bao gồm 8 huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú
  Vang, Hương Thuỷ, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới.
  - Về thời gian: Các vấn đề trên được nghiên cứu có tính hệ thống ở nông
  thôn trong thời kỳ đổi mới từ năm 1995 đến năm 2004 và đề xuất các định
  hướng, giải pháp phát triển các DNVN ở nông thôn đến năm 2010.
  4. Những đóng góp của luận án
  (1) Hệ thống hoá và bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát
  triển DNVN ở nông thôn nói chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng; (2) đánh
  giá đúng thực trạng phát triển các DNVN ở nông thôn Thừa Thiên Huế trong
  giai đoạn 1995-2004; (3) đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát triển các
  DNVN ở nông thôn Thừa Thiên Huế; (4) cung cấp thông tin khoa học về phát
  triển DNVN cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, doanh nhân.
  5. Kết cấu của luận án: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm có 4 chương.


  Xem Thêm: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status