Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên

  MỤC LỤC

  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt 1
  Danh mục bảng và hình 2
  MỞ ĐẦU 3
  1. Lý do chọn đề tài 3
  2. Mục đích nghiên cứu 4
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5
  5. Phạm vi nghiên cứu. 5
  6. Phương pháp nghiên cứu 5
  7. Đóng góp mới của đề tài 6
  8. Cấu trúc nội dung luận văn 6
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ KHOA HỌC, PHÁP LÝ VỀ THANH TRA, KIỂM TRA
  TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  1.1. Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu. 7
  1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài. 9
  1.2.1. Một số khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục. 9
  1.2.1.1. Quản lý. 9
  1.2.1.2. Quản lý giáo dục 12
  1.2.1.3. Quản lý nhà trường 14
  1.2.2. Một số khái niệm cơ bản về thanh tra, kiểm tra trong quản lý giáo
  dục
  1.2.2.1. Thanh tra, kiểm tra 15
  1.2.2.2.Thanh tra giáo dục 19
  1.2.2.3. Thanh tra chuyên môn. 20
  1.2.2.4. Biện pháp quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn 20
  1.2.3. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về giáo dục. 20
  1.2.3.1. Khái niệm quản lý nhà nước 20
  1.2.3.2. Quản lý nhà nước về giáo dục. 22
  1.2.3.3. Nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về giáo dục 23
  1.2.3.4. Phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về giáo dục 24
  1.2.3.5. Thanh tra, kiểm tra trong quản lý giáo dục. 25
  1.3. Cơ sở pháp lý 29
  1.2.1. Luật Thanh tra năm 2004 29
  1.2.2. Luật Giáo dục năm 2005 29
  1.2.3. Nghị định 41/2005NĐ-CP ngày 18/8/1006 của Chính phủ về qui
  định chi tiết luật Thanh tra.
  29
  1.2.4. Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ
  chức và hoạt động thanh tra giáo dục.
  30
  1.2.5. Quyết định số 14/2006/QĐBGDĐT ngày 24/5/2006 của Bộ trưởng
  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định tổ chức và hoạt động thanh tra
  trpng các cơ sở giáo dục, trường trung cấp chuyên nghiệp.
  30
  1.2.6. Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ GD&ĐT
  về việc phê duyệt qui chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên.
  30
  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG GIẢNG
  DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN
  THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN.
  2.1.Những nét khái quát chung về Đại học Thái Nguyên 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31
  2.1.2. Mô hình tổ chức của Đại học Thái Nguyên 31
  2.1.3. Qui mô đào tạo và chất lượng đội ngũ giảng viên ở Đại học Thái
  Nguyên.
  32
  2.2. Công tác thanh tra giáo dục và quản lý thanh tra giáo dục ở Đại học
  Thái Nguyên hiện nay.
  36
  2.2.1. Tổ chức bộ máy, nhân sự 36
  2.2.2. Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra 39
  2.2.3. Hệ thống các văn bản qui định về công tác thanh tra 40
  2.2.4. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên về công tác TTGD. 40
  2.3. Thực trạng công tác quản lý thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng
  viên ở các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên hiện
  nay.
  41
  2.3.1. Công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 41
  2.3.2. Thực trạng nhận thức chung về công tác thanh tra hoạt động giảng
  dạy của giảng viên
  45
  2.3.3. Thực trạng hoạt động thanh tra và công tác quản lý thanh tra hoạt
  động giảng dạy của giảng viên ở các trường đại học thành viên thuộc Đại học
  Thái Nguyên hiện nay.
  49
  2.3.3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ thanh tra 49
  2.3.3.2. Mức độ thực hiện các nội dung thanh tra hoạt động giảng dạy của
  giảng viên.
  50
  2.3.3.3. Thực trạng các hình thức thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng
  viên
  53
  2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến thanh tra hoạt động giảng dạy của
  giảng viên ở các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.
  55
  2.5. Kết luận chương II 57
  CHƯƠNG III
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
  THANH TRA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở ĐẠI
  HỌC THÁI NGUYÊN HIỆN NAY.

  60
  3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp 60
  3.1.1. Nguyên tắc tuân theo pháp luật 60
  3.1.2. Nguyên tắc coi trọng công tác chính trị, tư tưởng 60
  3.1.3. Nguyên tắc công khai, dân chủ 60
  3.1.4. Nguyên tắc hiệu quả cao 61
  3.1.5. Nguyên tắc tính giáo dục 61
  3.2. Những biện pháp cụ thể 61
  3.2.1. Biện pháp 1 : Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, cán bộ thanh
  tra và đội ngũ giảng viên về thanh tra giáo dục.
  61
  3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật
  và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra

  64
  3.2.3. Biện pháp 3:Tham mưu với Đại học Thái Nguyên để ra những văn
  bản hướng dẫn cụ thể đối với thanh tra hoạt động giảng dạy phù hợp với điều
  kiện thực tiễn của các trường; xây dựng bộ phiếu đánh giá giảng viên làm
  công cụ hỗ trợ cho hoạt động thanh tra giảng dạy.
  69
  3.2.4. Biện pháp 4: Đảm bảo tốt công tác thống kê, thông tin về thanh tra
  hoạt động giảng dạy, trang bị các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác
  thanh tra.
  72
  3.2.5. Biện pháp 5: Đại học Thái nguyên thường xuyên kiểm tra, đánh giá
  công tác thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với các trường Đại
  học thành viên.
  74
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 77
  3.4. Khảo nghiệm các biện pháp đề xuất 77
  3.4.1. Tổ chức khảo nghiệm 78
  3.1.2. Kết quả khảo nghiệm 78
  3.5. Kết luận chương III 84
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
  PHỤ LỤC 92
  Phụ lục 1 92
  Phụ lục 2 93

  Xem Thêm: Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status