Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng uông bí - quảng ninh

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng uông bí - quảng ninh

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGHỀ . 7
  1.1. Khái quát về nghiên cứu vấn đề . 7
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 9
  1.2.1. Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục đào tạo . 9
  1.2.2. Khái niệm nghề, đào tạo nghề . 19
  1.2.3. Quản lí công tác đào tạo nghề 24
  1.2.4. Các yếu tố của quá trình đào tạo nghề 25
  1.2.4.1. Mục tiêu của đào tạo nghề 25
  1.2.4.2. Nội dung của đào tạo nghề . 25
  1.2.4.3. Phương pháp đào tạo nghề 26
  1.2.4.4. Hoạt động dạy nghề và học nghề 26
  1.2.4.5. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghề 27
  1.2.5. Chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề . 28
  1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả việc quản lí đào tạo nghề . 34
  1.3.1. Những yếu tố khách quan. . 34
  1.3.2. Những yếu tố chủ quan. 36
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO
  NGHỀ Ở TRUỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG UÔNG
  BÍ, QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2006-2009 . 41
  2.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh và truờng
  Trung cấp xây dựng Uông Bí . 41
  2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh . 41
  2.1.2. Khái quát về truờng Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh 44
  2.2. Thực trạng công tác quản lí đào tạo nghề ở truờng Trung cấp xây
  dựng Uông Bí, Quảng Ninh 48
  2.2.1. Thực trạng duy trì, ổn định quá trình đào tạo nhằm đảm bảo
  chất lượng đào tạo nghề . 48
  2.2.2. Thực trạng phát triển, đổi mới công tác quản lí đào tạo nghề 52
  2.2.2.1. Về mục tiêu đào tạo . 52
  2.2.2.2. Về nội dung chương trình đào tạo . 54
  2.2.2.3. Về số lượng đội ngũ và trình độ của giáo viên và cán bộ quản lí 55
  2.2.2.4. Về kế hoạch hoá đào tạo 60
  2.2.2.5. Về cơ cấu tổ chức 62
  2.2.2.6. Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo nghề 65
  2.2.2.7. Về kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo 66
  2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lí đào tạo nghề ở truờng Trung
  cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh 66
  2.3.1. Thực trạng công tác quản lí đào tạo nghề và quản lí phát triển đội
  ngũ giáo viên 66
  2.3.2. Về chất lượng đào tạo nghề hiện nay của nhà trường . 77
  Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐÀO TẠO
  NGHỀ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LưỢNG ĐÀO TẠO
  NGHỀ Ở TRưỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG UÔNG BÍ,
  QUẢNG NINH . 84
  3.1. Yêu cầu của các biện pháp đề xuất 84
  3.2. Một số biện pháp quản lí đề xuất 87
  3.2.1. Biện pháp đổi mới quản lí xây dựng phát triển đội ngũ đội
  ngũ giáo viên và cán bộ quản lí 87
  3.2.2. Biện pháp quản lí nhằm huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở
  vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo . 92
  3.2.3. Biện pháp quản lí mục tiêu đào tạo trong xu thế mở rộng qui
  mô đào tạo nghề . 96
  3.2.4. Biện pháp quản lí đổi mới nội dung chương trình đào tạo gắn
  với yêu cầu thực tế sản xuất 98
  3.2.5. Biện pháp quản lí tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá
  kết quả đào tạo nghề 101
  3.2.6. Biện pháp quản lí chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh của học
  sinh 104
  3.2.7. Biện pháp quản lí việc liên kết đào tạo nghề . 107
  3.3. Kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất . 110
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 113
  I. Kết luận 113
  II. Khuyến nghị 116
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng uông bí - quảng ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng uông bí - quảng ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status