Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 9
  2. Mục đích nghiên cứu 10
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 10
  4. Giả thuyết khoa học 11
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 11
  6. Phạm vi nghiên cứu 4
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG
  ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG
  HỌC CƠ SỞ 5
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5
  1.2. Các khái niệm cơ bản . 15
  1.2.1. Khái niệm "quản lý" 15
  1.2.2. Quản lý giáo dục 16
  1.2.3. Quản lý nhà trường 19
  1.2.4. Bồi dưỡng 23
  1.3. Một số vấn đề lí luận về bồi dưỡng giáo viên và quản lý công tác bồi
  dưỡng giáo viên . 25
  1.3.1. Vai trò công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên THCS. 25
  1.3.2. Nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng cho giáo viên THCS 21
  1.3.3. Nội dung quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên. 31
  1.4. Đổi mới giáo dục phổ thông và các yêu cầu đặt ra về công tác quản lý
  bồi dưỡng cho giáo viên THCS 34
  1.4.1. Đổi mới giáo dục phổ thông . 34
  1.4.2. Yêu cầu đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng giáo viên ở trường
  THPT hiện nay . 40
  1.5. Tiểu kết chương 1. 42
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG
  GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ HẠ LONG -
  TỈNH QUẢNG NINH 43
  2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của thành phố
  Hạ Long 43
  2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 43
  2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục . 44
  2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên các trường THCS thành phố Hạ Long 47
  2.2.1. Số lượng trình độ cơ cấu đội ngũ giáo viên THCS thành phố Hạ Long 47
  2.2.2. Chất lượng đội ngũ giáo viên THCS . 48
  2.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THCS
  thành phố Hạ Long 48
  2.3.1. Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên . 49
  2.3.2. Phương pháp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên 49
  2.3.3. Hình thức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên 42
  2.4. Kết quả điều tra thực trạng về nhận thức đối với các nội dung bồi
  dưỡng của hiệu trưởng cho giáo viên . 43
  2.5. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, giáo viên đối với các
  phương pháp bồi dưỡng của người hiệu trưởng 49
  2.6. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, giáo viên đối với các hình
  thức bồi dưỡng của người hiệu trưởng 54
  2.7. Thực trạng các điều kiện phục vụ bồi dưỡng . 60
  2.8. Đánh giá chung về thực trạng bồi dưỡng và công tác quản lý bồi dưỡng
  đội ngũ giáo viên THCS của các trường thuộc thành phố Hạ Long 62
  2.9. Tiểu kết chương 2 66
  Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG
  GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ
  HẠ LONG 76
  3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp 76
  3.1.1. Định hướng về quản lý công tác bồi dưỡng cho giáo viên của hiệu
  trưởng các trường THCS thành phố Hạ Long 76
  3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 77
  3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu
  trưởng trường THCS Thành phố Hạ Long 71
  3.2.1. Biện pháp 1: Gắn kết chặt chẽ công tác bồi dưỡng giáo viên với
  quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên của trường THCS . 72
  3.2.2. Biện pháp 2: Động viên khích lệ việc học tập bồi dưỡng nâng cao
  trình độ của đội ngũ giáo viên . 74
  3.2.3. Biện pháp 3: Sử dụng các phương pháp quản lý để quản lý công
  tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chương trình phù hợp 75
  3.2.4. Biện pháp 4: Xác định đúng nội dung cần bồi dưỡng 78
  3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới hình thức bồi dưỡng gắn với đổi mới chương
  trình THPT . 81
  3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo
  viên. 82
  3.2.7. Biện pháp 7: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo
  viên 84
  3.3. Khảo nghiệm tính khả thi và sự cần thiết của các biện pháp quản lý đã
  được đề xuất 86
  3.3.1. Các bước trưng cầu ý kiến . 86
  3.3.2. Kết quả trưng cầu ý kiến 88
  3.4. Tiểu kết chương 3 90
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91
  1. Kết luận 91
  2. Khuyến nghị. 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

  Xem Thêm: Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status