Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng nôi dung trang web hỗ trợ viêc dạy học chương vectơ trong không gian quan hệ vuông góc theo chương trình toán lớp 11, trường trung học phổ thông

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng nôi dung trang web hỗ trợ viêc dạy học chương vectơ trong không gian quan hệ vuông góc theo chương trình toán lớp 11, trường trung học phổ thông

  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài1
  2. Mục đích nghiên cứu .2
  3. Giả thuyết khoa học2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu3
  6. Cấu trúc của luận văn.3
  Chương 1. Cơ sơ ly luân va thưc tiên4
  1.1. Tâm lý lứa tuổi học sinh THPT 4
  1.2. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THPT6
  1.2.1 Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học toán ở trường THPT6
  1.2.2 Định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường THPT.7
  1.2.3 Phương pháp dạy học tích cực8
  1.3. Ứng dụng CNTT & TT trong dạy học toán ở THPT 8
  1.3.1 Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới đổi mới phương
  pháp dạy học 8
  1.3.2 Các mức độ ứng dụng CNTT & TT trong dạy học toán ở THPT.14
  1.4. Khái quát về nội dung trang web dạy học17
  1.4.1. Khái niệm về nội dung trang web dạy học 17
  1.4.2. Đặc điểm của nội dung trang web dạy học18
  1.4.3. Một số yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng nội dung trang web dạy
  học 20
  1.4.4. Chức năng hỗ trợ của website dạy học 21
  1.5. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học
  ở Viêt Nam va cac trường THPT thuôc tinh Băc giang 23
  1.5.1. Tình hình ứng dụng CNTT&TT trong dạy học ở Việt Nam hiện nay 23
  1.5.2. Thực trạng ứng dụng CNTT&TT trong dạy học ở các trường T HPT
  thuôc tinh Băc Giang . 27
  Kêt luân chương 1 33
  Chương 2. Xây dưng nôi trang web hô trơ viêc day hoc chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hê vuông goc” theo chương trinh toan lơp 11
  trương THPT .34
  2.1. Tổng quan về dạy học chương: “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông
  góc” 34
  2.1.1. Mục tiêu dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông
  góc”. 34
  2.1.2. Nội dung chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc” .36
  2.1.3. Đặc điểm học sinh khi học chươ ng “Vectơ trong không gian. Quan hệ
  vuông góc” .38
  2.1.4. Một số khó khăn trong dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan
  hệ vuông góc” có thể khắc phục được với website dạy học 39
  2.2. Xây dựng nội dung trang web hỗ trợ dạy học chương “Vectơ trong
  không gian. Quan hệ vuông góc” 42
  2.2.1 ́ tưởng xây dựng nội dung trang web dạy học chương “Vectơ trong
  không gian. Quan hệ vuông góc” . 42
  2.2.2 Những căn cứ để xây dựng nội dung trang web dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc”.44
  2.2.3 Xác định cấu trúc của nội dung trang web hỗ trợ dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc” 46
  2.2.4. Hạn chế, chú ý khi sử dụng website hỗ trợ dạy học chương “Vectơ
  trong không gian. Quan hệ vuông góc”54
  2.3. Tổ chức dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc”
  có sự hỗ trợ của website dạy học.57
  2.3.1 Quy trình thiết kế dạy học kiến thức của chương “Vectơ trong không
  gian. Quan hệ vuông góc” có sự hỗ trợ của website dạy học.57
  2.3.2 Cách thức tổ chức dạy học có thể khai thác khả năng hỗ trợ của w ebsite
  dạy học chương “Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc”59
  2.4. Điều kiện sử dụng nội dung website đã xây dựng có hiệu quả75
  2.4.1 Yêu câu vê cơ sở vật chất, phần mềm: Để nôi dung trang web đa xây .75
  2.4.2 Yêu cầu về kĩ năng cơ bản .76
  Kết luận chương 2.77
  Chương 3. Thưc nghiêm sư pham.79
  3.1. Mục đích của thực nghiệm.79
  3.2 Đối tượng thực nghiệm 79
  3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm 80
  3.4. Phương pháp thực nghiệm.80
  3.5. Kết quả thực nghiệm 81
  Kết luận chương 3.86
  Kết luận87
  Tài liệu tham khảo89
  Phụ lục 93

  Xem Thêm: Xây dựng nôi dung trang web hỗ trợ viêc dạy học chương vectơ trong không gian quan hệ vuông góc theo chương trình toán lớp 11, trường trung học phổ thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng nôi dung trang web hỗ trợ viêc dạy học chương vectơ trong không gian quan hệ vuông góc theo chương trình toán lớp 11, trường trung học phổ thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status