Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những biện pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh trung học phổ thông trong giờ văn học sử

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những biện pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh trung học phổ thông trong giờ văn học sử

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.1.Tích cực hoá hoạt động người học là vấn đề cốt lõi thuộc mục
  tiêu của giáo dục hiện đại 1
  1.2. Cốt lõi của đổi mới dạy và học hiện nay là tích cực hoá hoạt
  động của người học . 1
  1.3. Các giờ VHS chưa phát huy được tính tích cực hoạt động của học sinh
  . 2
  2. Lịch sử vấn đề 4
  3. Mục đích nghiên cứu 6
  4. Giả thuyết của luận văn 6
  5. Phương pháp nghiên cứu 6
  6. Giới hạn của đề tài 7
  7. Nhiệm vụ của đề tài 7
  8. Kết cấu của luận văn . 7
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP BÀI
  VĂN HỌC SỬ Ở NHÀ TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 9
  A.CƠ SỞ LÝ LUẬN 9
  1. Tính tích cực và tích cực hoá hoạt động của học sinh là cơ sở để tổ
  chức các hoạt động học tập của học sinh THPT 9
  2. Phương pháp tích cực nhằm hoạt động hoá, tích cực hoá nhận thức
  của người học . 11
  3. Sự phát triển tâm lý, tư duy ở học sinh trung học phổ thông, tạo
  tiền đề cho việc dạy học VHS theo hướng tích cực hoá hoạt động
  người học . 14
  4. Khả năng tổ chức hoạt động học tập của học sinh THPT 17
  5. Bài học văn học sử tạo điêù kiện thuận lợi cho việc tổ chức các biện
  pháp tích cực hoá hoạt động của người học 19
  5.1 Đặc trưng của bài văn học sử 19
  5.2 Thuận lợi và khó khăn của bài văn học sử khi tổ chức các hình
  thức học tập của học sinh 22
  B. THỰC TRẠNG DẠY HỌC BÀI VĂN HỌC SỬ Ở NHÀ TRưỜNG TRUNG
  HỌC PHỔ THÔNG . 27
  1. Khảo sát tình hình dạy và học bài văn học sử của giáo viên và học
  sinh ở trường trung học phổ thông 27
  1.1 Khảo sát giáo viên văn THPT về tình hình dạy bài văn học sử 27
  1.2 Khảo sát tình hình học bài văn học sử (tác gia) . 28
  2.2 Về phía học sinh . 34Chương 2: NHỮNG ĐỊNH HưỚNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
  CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ VĂN HỌC SỬ . 36
  I. NHỮNG ĐỊNH HưỚNG TỔ CHỨC CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT
  ĐỘNG CHO HỌC SINH TRONG GIỜ VĂN HỌC SỬ . 36
  1. Xác định lại vai trò của Thầy trong giờ học VHS tác gia ở nhà
  trường THPT 36
  2. Trả lại vai trò chủ thể sáng tạo cho mỗi cá thể trò trong giờ học
  VHS tác gia ở nhà trường THPT . 38
  3. Cấu trúc lại cơ chế dạy học bài VHS tác gia ở nhà trường THPT
  nhằm tích cực hoá hoạt động của chủ thể- trò . 39
  4. Tổ chức và xây dựng giờ học VHS tác gia ở nhà trường THPT
  thành những “hoạt động dạy học”. 41
  5. Xây dựng mô hình giáo án theo hướng tích cực hoá hoạt động của
  người học . . 43
  5.1 Bài soạn cũ . 43
  5.2 Xây dựng mô hình giáo án theo hướng tích cực hoá hoạt động
  của người học . 44
  II. NHỮNG BIỆN PHÁP TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  TRONG GIỜ VHS (TÁC GIA) Ở NHÀ TRưỜNG THPT . 46
  1. Sử dụng câu hỏi nêu vấn đề 46
  2. Tổ chức cho mỗi cá thể- trò giao tiếp đối thoại và tranh luận trên
  tinh thần khoa học: “Bình đẳng, dân chủ và tự do” . 48
  3. Tổ chức cho mỗi cá thể- trò tìm tòi, phát hiện hệ thống lôgic lập
  luận 49
  4. Nêu vấn đề và tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận theo hình thức
  hoạt động nhóm 52
  5. Cho học sinh tập thuyết trình một đoạn . 53
  Chương 3: THIẾT KẾ THỂ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP TÍCH CỰC HOÁ HOẠT
  ĐỘNG CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ VHS (TÁC GIA) 56
  1. Mục đích thể nghiệm 56
  2. Nội dung thể nghiệm 56
  3. Đối tượng thể nghiệm . 56
  4. Thiết kế bài học thể nghiệm: NGUYỄN TUÂN 57
  4.1. Định hướng dạy học . 57
  4.2 Tiến trình dạy học . 57
  5 Nhận xét, đánh giá và kết quả giờ dạy thể nghiệm . 63
  Một số vấn đề rút ra sau sau giờ dạy thể nghiệm . 64
  PHẦN KẾT LUẬN 67
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  Xem Thêm: Những biện pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh trung học phổ thông trong giờ văn học sử
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những biện pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh trung học phổ thông trong giờ văn học sử sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status