Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở trường trung cấp nghề tỉnh điện biên

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở trường trung cấp nghề tỉnh điện biên

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 1
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 4
  4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  ChƯơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ ĐÀO TẠO DỰA VÀO
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG
  NGHỀ 6
  1.1. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU . 6
  1.1.1. Nghiên cứu ở nƯớc ngoài . 6
  1.1.2. Nghiên cứu ở trong nƯớc . 6
  1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGHỀ . 7
  1.2.1. Dạy nghề, đào tạo nghề và hệ trung cấp nghề 7
  1.2.2. Quản lí trƯờng học và quản lí đào tạo 7
  1.2.3. Quản lí đào tạo nghề 12
  1.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
  ĐÀO TẠO VÀ TIÊU CHUẨN KĨ NĂNG NGHỀ . 19
  1.3.1. Kiểm định chất lƯợng đào tạo trong trƯờng nghề . 19
  1.3.2. Tiêu chuẩn kĩ năng nghề trong đào tạo nghề 21
  1.4. QUAN NIỆM VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO DỰA VÀO KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ 22
  1.4.1. Nguyên tắc và chức năng quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất
  lƯợng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề . 22
  1.4.2. Nội dung quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lƯợng theo tiêu
  chuẩn kĩ năng nghề 23
  1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 30
  ChƯơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO VÀ
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
  TỈNH ĐIỆN BIÊN 31
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH ĐỊÊN BIÊN 31
  2.1.1. Lịch sử phát triển, chức năng, nhiệm vụ của trƯờng Trung cấp nghề
  tỉnh Điện Biên . . 31
  2.1.2. Tổ chức và đội ngũ của trƯờng 37
  2.1.3. Cơ sở vật chất-kĩ thuật phục vụ đào tạo . 39
  2.1.4. Thực trạng công tác đào tạo trung cấp nghề . 40
  2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT
  LƯỢNG CỦA TRƯỜNG 45
  2.2.1. Tổ chức khảo sát 45
  2.2.2. Kết quả khảo sát 46
  2.2.3. Đánh giá chung 57
  2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 59
  ChƯơng 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ ĐÀO TẠO DỰA VÀO
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN KĨ NĂNG
  NGHỀ 60
  3.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP . 60
  3.1.1. Tính phù hợp với định hƯớng phát triển của trƯờng . 60
  3.1.2. Tính lựa chọn Ưu tiên . 62
  3.1.3. Tính phù hợp với khả năng liên kết và hợp tác trong đào tạo . 63
  3.1.4. Tính phù hợp với nội dung và qui trình kiểm định chất lƯợng theo
  tiêu chuẩn kĩ năng nghề . 63
  3.2. NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ ĐÀO TẠO 64
  3.2.1. Các giải pháp hành chính và tổ chức 64
  3.2.2. Các giải pháp quản lí nhân sự đào tạo 68
  3.2.3. Các giải pháp quản lí quá trình đào tạo 71
  3.2.4. Các giải pháp quản lí tài chính và cơ sở vật chất-kĩ thuật . 76
  3.3. KHẢO NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP 79
  3.3.1. Tổ chức khảo nghiệm 79
  3.3.2. Kết quả khảo nghiệm . 80
  3.4. KẾT LUẬN CỦA CHƯƠNG 3 83
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84
  1. KẾT LUẬN . 84
  2. KIẾN NGHỊ 85
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87

  Xem Thêm: Quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở trường trung cấp nghề tỉnh điện biên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở trường trung cấp nghề tỉnh điện biên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status