Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu cơ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu cơ


  MỤC LỤC  TRANG PHỤ BÌA i

  LỜI CAM ĐOAN ii

  MỤC LỤC iii

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii

  DANH MỤC CÁC BẢNG viii

  DANH MỤC CÁC HÌNH ix

  MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN 4

  1.1. Tổng quan về hóa học nano 4

  1.1.1. Vật liệu nano 4

  1.1.1.1. Vật liệu nano và tính chất đặc biệt của nó 4

  1.1.1.2 Phân loại vật liệu nano 6

  1.1.1.3. Chế tạo vật liệu nano 7

  1.1.1.4. Ứng dụng của vật liệu nano 9

  1.1.2 Công nghệ nano sol - gel 11

  1.1.2.1. Hạt sol nano 11

  1.1.2.2. Gel 14

  1.1.3. Công nghệ hạt micell nano 14

  1.1.3.1. Hệ phân tán hạt micell 14

  1.1.3.2. Chất hoạt động bề mặt 16

  1.2. Tổng quan về bạc nano 17

  1.2.1. Giới thiệu về Ag kích thước nano 17

  1.2.2. Một số tính chất của Ag nano 18

  1.2.2.1.Tính chất quang học 18

  1.2.2.2.Tính chất điện 19

  1.2.2.3. Tính chất từ 19

  1.2.2.4. Tính chất nhiệt 19

  1.2.3. Các phương pháp tổng hợp Ag nano 20

  1.2.3.1. Phương pháp ăn mòn laser 20

  1.2.3.2. Phương pháp khử hóa học 20

  1.2.3.3. Phương pháp khử vật lí 21

  1.2.3.4. Phương pháp khử hóa lí 21

  1.2.3.5. Phương pháp khử sinh học 21

  1.2.3.6. Phương pháp vi sóng 21

  1.2.4. Ứng dụng của Ag nano 22

  1.2.5. Tình hình nghiên cứu Ag nano 23

  1.2.5.1. Nghiên cứu Ag nano trên thế giới 23

  1.2.5.2. Nghiên cứu Ag nano trong nước 25

  1.2.5.3. Xu hướng nghiên cứu bạc nano hiện nay 26

  1.3. Tổng quan về tổng hợp bạc nano bằng phương pháp vi sóng trong dung môi polyol 27

  1.3.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp nghiên cứu 27

  1.3.2. Phương pháp vi sóng 28

  1.3.3. Cơ chế quá trình tạo bạc nano bằng phương pháp vi sóng 29

  1.3.4. Các phương pháp xác định tính chất của hệ bạc nano 31

  1.3.4.1. Khảo sát độ ổn định của hệ bằng phương pháp UV-Vis 31

  1.3.4.2 Khảo sát hình dạng và kích thước của hệ bằng phương pháp đo TEM 31

  1.3.4.3. Thử hoạt tính kháng khuẩn đối với vi sinh vật 32

  CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 34

  2.1. Hóa chất và thiết bị thí nghiệm 34

  2.1.1. Hóa chất 34

  2.1.2. Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 35

  2.1.3. Cải tiến thiết bị lò vi sóng 35

  2.2. Tổng hợp bạc nano trong dung môi ethylene glycol 36

  2.2.1. Khảo sát theo thời gian chiếu xạ 36

  2.2.2. Khảo sát theo tỉ số mol PVP/AgNO¬3 36

  2.2.3. Khảo sát theo nồng độ AgNO¬3 37

  2.3. Tổng hợp bạc nano trong dung môi glyxerol (GL) 37

  2.3.1. Khảo sát theo thời gian chiếu xạ 37

  2.3.2. Khảo sát theo tỉ số mol PVP/AgNO¬3 38

  2.3.3. Khảo sát theo nồng độ AgNO¬3 38

  2.4. Tổng hợp Ag nano trong dung môi Sorbitol (SB) 39

  2.4.1. Khảo sát theo thời gian chiếu xạ 39

  2.4.2. Khảo sát theo tỉ số mol PVP/AgNO¬3 39

  2.4.3. Khảo sát theo nồng độ AgNO¬3 40

  2.5. Khảo sát tính chất của hệ Ag nano tổng hợp được 40

  2.5.1. Khảo sát độ ổn định của hệ bằng phương pháp UV-Vis 40

  2.5.2. Khảo sát hình dạng và kích thước của hệ bằng phương pháp đo TEM 40

  2.6. Đánh giá hiệu quả diệt khuẩn của keo Ag nano trong các dung môi hữu cơ 41

  2.7. Đánh giá khả năng chống nấm mốc của keo Ag nano 41

  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42

  3.1. Sự hình thành keo bạc nano 42

  3.1.1. Trong dung môi ethylene glycol 42

  3.1.1.1. Khảo sát theo thời gian chiếu vi sóng 42

  3.1.1.2. Khảo sát theo tỉ số mol của PVP/AgNO3 45

  3.1.1.3. Khảo sát theo nồng độ mol của AgNO3 49

  3.1.2. Trong dung môi glycerol 52

  3.1.2.1. Khảo sát theo thời gian chiếu vi sóng 52

  3.1.2.2. Khảo sát theo tỉ số mol của PVP/AgNO3 55

  3.1.2.3. Khảo sát theo nồng độ mol của AgNO3 58

  3.1.3. Trong dung môi sorbitol 61

  3.1.3.1. Khảo sát theo thời gian chiếu vi sóng 62

  3.1.3.2. Khảo sát theo tỉ số mol của PVP/AgNO3 65

  3.1.3.3. Khảo sát theo nồng độ mol của AgNO3 68

  3.1.4. Trong một số dung môi khác 70

  3.2. Khảo sát sự ổn định của hệ theo thời gian (sau 2 tháng) 71

  3.2.1. Độ bền màu của dung dịch theo thời gian lưu 71

  3.2.2. Phổ UV- Vis của bạc nano theo thời gian lưu 72

  3.2.3. Độ bền kích thước của keo bạc nano theo thời gian lưu 73

  3.3. Hiệu quả diệt khuẩn của vật liệu Ag nano 74

  3.3.1. Khả năng diệt khuẩn của keo Ag nano 74

  3.3.2. Khả năng chống nấm mốc của keo nano Ag 79

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 88

  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ( BẢN SAO)

  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu cơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu cơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status