Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Tìm hiểu công nghệ vận chuyển, tồn trữ LPG lạnh tại kho cảng Thị Vải

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu công nghệ vận chuyển, tồn trữ LPG lạnh tại kho cảng Thị Vải


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
  KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
  Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC
  BÀ RỊA – VŨNG TÀU, NĂM 2012  LỜI MỞ ĐẦU .
  LỜI CẢM ƠN .
  MỤC LỤC .
  DANH MUC BẢNG .
  DANH MỤC SƠ ĐỒ .

  Chương I. GIỚI THIỆU VỀ LPG .1

  1.1. Khái niệm và thành phần của LPG 1
  1.2. Một số tính chất hóa lý đặc trưng của LP 1
  1.2.1. Hệ số giãn nở .3
  1.2.2. Nhu cầu không khí khi đốt cháy .3
  1.2.3. Ẩn nhiệt bay hơi .3
  1.2.4. Tỷ trọng .3
  1.2.5. Áp suất hơi bão hòa 4
  1.2.6. Giới hạn cháy nổ 4
  1.2.7. Nhiệt độ cháy .5
  1.2.8. Nhiệt độ tự bắt cháy .5
  1.3. Ảnh hưởng của các tính chất đến việc tàng trữ và vận chuyển LPG 6
  1.4. Công nghệ sản xuất LP .6
  1.4.1. Nguyên liệu sản xuất LPG 6
  1.4.2. Công nghệ sản xuất LPG 7
  1.5. Các ứng dụng chủ yếu của LPG 9
  1.5.1. Lợi ích của việc sử dụng LPG 10
  1.5.2. Các ứng dụng của LPG trong các ngành công nghiệp khác nhau 10
  1.6.Khai thác và sử dụng LPG ở Việt Nam 12
  1.6.1. Nguồn cung LPG nội địa 12
  1.6.2. Nhập khẩu LPG .14
  1.7.Vai trò của hệ thống bồn chứa LPG tại kho cảng Thị Vải .15

  Chương II. TỒN CHỨA VÀ VẬN CHUYỂN LPG .17

  2.1. Bảo quản, vận chuyển và tồn chứa LPG 17
  2.1.1.Vận chuyển LPG .17
  2.1.2. Bảo quản và tồn chứa 17
  2.2. Giản đồ pha hệ đa cấu tử ứng dụng trong tồn trữ LPG lạnh . 18
  2.3. Các loại bể chứa 20
  2.3.1. Khái niệm 20
  2.3.2. Phân loại bể chứa .20
  2.3.2.1. Bể chứa áp lực thấp .20
  2.3.2.1.1.Bể chứa trụ đứng mái tĩnh 20
  2.3.2.1.2.Bể chứa trụ đứng mái phao .21
  2.3.2.1.3.Bể chứa trụ ngang .22
  2.3.2.2.Bể chứa áp lực cao .23
  2.3.2.2.1.Bể trụ đứng mái cầu .23
  2.3.2.2.2.Bể cầu 24
  2.3.2.2.3.Bể trụ nằm ngang .24
  2.3.3. Cấu tạo của bồn chứa .25

  Chương III. CÔNG NGHỆ TỒN CHỨA LPG LẠNH .27

  3.1. Mô tả dự án .27
  3.2. Chữ viết tắt, kí tự và danh sách thiết bị .27
  3.3. Sơ đồ công nghệ nhập, tồn chứa và xuất Propan 30
  3.3.1. Quá trình nhập Propan từ tàu vào bồn Propan lạnh .30
  3.3.2. Sơ đồ công nghệ thu hồi BOG .32.
  3.3.3. Sơ đồ công nghệ chuyển Propan lạnh thành Propan định áp .33
  3.3.4. Sơ đồ công nghệ xuất Propan định áp tới tàu 34
  3.3.5. Sơ đồ tổng quan công nghệ vận chuyển, tồn trữ Propan lạnh của kho LPG lạnh . 35
  3.4. Sơ đồ tổng quan công nghệ nhập, tồn chứa và xuất Butan . 37
  3.4.1. Quá trình nhập Butan từ tàu vào bồn Butan lạnh 37
  3.4.2. Sơ đồ công nghệ thu hồi BOG 38
  3.4.3. Sơ đồ công nghệ chuyển Butan lạnh thành Butan định áp 40
  3.4.4. Sơ đồ công nghệ xuất Butan định áp tới tàu .41
  3.4.5. Sơ đồ tổng quan công nghệ vận chuyển, tồn trữ Butan lạnh của kho LPG lạnh42
  3.5. Quá trình phối trộn sản phẩm Bupro . 44
  3.5.1. Phối trộn sản phẩm Bupro tại các bồn định áp TK-1501 và TK-1601 .44
  3.5.2. Phối trộn sản phẩm Bupro từ bồn lạnh tới tàu .45
  3.6. Yêu cầu của hệ thống cầu cảng nhập LPG lạnh .46
  3.6.1.Yêu cầu của hệ thống công nghệ nhập LPG lạnh .46
  3.6.2.Hệ thống cầu cảng xuất nhập sau khi có kho LPG lạnh .47
  3.7. Hệ thống kho chứa LPG lạnh .47
  3.7.1. Single Containment Tank .47
  3.7.2. Double Containment Tank .48
  3.7.3. Full Containment Tank 48
  3.8. Hệ thống làm lạnh .54
  3.9. Hệ thống bồn định áp 56
  3.9.1.Thiết kế của hai bồn định áp chứa Propan và Butan 56
  3.9.2.Điều khiển vận hành bồn định áp Propan/Butan 57
  3.10. Hệ thống gia nhiệt .58
  3.11. Hệ thống bơm . 58
  3.11.1. Trạm bơm cho LPG lạnh 58
  3.11.2. Trạm bơm cho sản phẩm LPG ở nhiệt độ môi trường .58
  3.12. Máy nén hơi LPG 58
  3.13. Hệ thống “closed drain” 59
  3.14. Hệ thống xả khí và giảm áp .59
  3.15. Hệ thống tạo mùi .60
  3.16. Hệ thống phụ trợ .61
  3.16.1. Hệ thống nước làm mát 61
  3.16.2. Hệ thống gia nhiệt bằng nước sông 61
  3.16.3. Hệ thống phun hóa chất 63
  3.16.3.1. Hệ thống phun Hypoclorit .63
  3.16.3.2. Bộ phun Hypoclorit cho nước làm mát 64
  3.16.4. Hệ thống định lượng hóa chất 64
  KẾT LUẬN .65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
  DANH MỤC BẢNG


  Bảng 1.1: Yêu cầu kỹ thuật đối với khí đốt hóa lỏng 1
  Bảng 1.2 : Giới hạn cháy nổ . 4
  Bảng 1.3 Nhiệt cháy và nhiệt trị của LPG 5
  Bảng 1.4 : Nhiệt độ tự bắt cháy của một số loại nhiên liệu tại áp suất khí quyển 5
  Bảng 1.5 : Sản lượng sản xuất LPG giai đoạn 1999-2007 12
  Bảng 3.1: Chữ viết tắt và kí tự . 27
  Bảng 3.2: Danh sách thiết bị 28
  Bảng 3.3: Hệ thống cầu cảng xuất nhập sau khi có kho LPG lạnh 47
  Bảng 3.4: So sánh ưu nhược điểm của các loại bồn chứa . 48

  DANH MỤC HÌNH

  Hình 1.1: Cung LPG nội địa của Việt Nam giai đoạn 2008-2025 .14
  Hình 2.1: Giản đồ pha của hệ đa cấu tử 18
  Hình 2.2: Bể chứa trụ đứng mái tĩnh 21
  Hình 2.3: Bể chứa trụ đứng mái phao 22
  Hình 2.4: Bể chứa trụ ngang 23
  Hình 2.5: Bể trụ đứng mái cầu 24  DANH MỤC SƠ ĐỒ


  Sơ đồ 3.1: Quá trình nhập Propan từ tàu vào bồn Propan lạnh 30
  Sơ đồ 3.2: Công nghệ thu hồi BOG của Propan . 32
  Sơ đồ 3.3 : Công nghệ chuyển từ Propan lạnh thành Propan định áp . 33
  Sơ đồ 3.4: Công nghệ xuất Propan định áp tới tàu . 34
  Sơ đồ 3.5: Tổng quan công nghệ vận chuyển, tồn trữ Propan lạnh của Kho LPG lạnh35
  Sơ đồ 3.6: Quá trình nhập Butan từ tàu vào bồn Butan lạnh . 37
  Sơ đồ 3.7: Công nghệ thu hồi BOG của Butan . 38
  Sơ đồ 3.8: Công nghệ chuyển từ Butan lạnh thành Butan định áp 40
  Sơ đồ 3.9: Công nghệ xuất Butan định áp tới tàu . 41
  Sơ đồ 3.10: Tổng quan công nghệ vận chuyển, tồn trữ Butan lạnh của nhà máy 42
  Sơ đồ 3.11: Quá trình phối trộn Bupro tại các bồn định áp TK-1501 và TK-1601 44
  Sơ đồ 3.12: Quá trình Phối trộn sản phẩm Bupro từ bồn lạnh tới tàu 45


  LI MỞ ĐẦU


  Hiện nay trên thị trường cung LPG nội địa bị giới hạn trong khả năng sản xuất trong nước khoảng 550.000 tấn/năm, trong khi nhu cầu LPG ở Việt Nam khoảng
  1.200.000 tấn/năm. Phần nhu cầu thiếu hụt được đáp ứng dựa vào nguồn nhập khẩu và được thực hiện từng chuyến với khối lượng nhỏ.

  Hiện tại, các doanh nghiệp đang chế biến, sản xuất và kinh doanh khí có những kho chứa định áp nhỏ. Vì công suất tàng trữ nhỏ xấp xỉ 10.000 tấn nên các doanh nghiệp phải nhập khẩu LPG bằng các tàu nhỏ với giá cao và không ổn định. Ngoài ra, do thiếu kho chứa LPG, các nhà nhập khẩu LPG phải quay vòng nhanh chóng từ 2ư3 lần/tháng. Do vậy, các doanh nghiệp hầu như không thể lưu trữ LPG nên đang bị phụ thuộc vào biến động của thị trường. Việc thiếu kho chứa LPG đã trực tiếp tác động đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
  Vì vậy, việc nhập khẩu LPG để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, không chỉ làm nhiên liệu mà còn là nguồn cung đầu vào cho các nhà máy hóa dầu và phục vụ cho nhu cầu tàng trữ LPG một cách hiệu quả.
  Việt Nam hiện là nước nhập khẩu LPG nhưng khả năng nhập khẩu bị hạn chế bởi sức chứa của các kho hiện tại ở Việt Nam nhỏ và chỉ có thể phù hợp với những tàu nhỏ. Do đó, việc nâng cao công suất kho chứa LPG bằng các sử dụng công nghệ lạnh là điều cần thiết. Kho chứa LPG lạnh được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu tàng trữ LPG là việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc tàng trữ và kinh doanh LPG với khối lượng lớn.
  Qua dự án kho lạnh, sẽ có điều kiện làm quen với công nghệ tàng trữ LPG hiện đại để nâng cao trình độ quản lý và vận hành kho chứa LPG lạnh của Việt Nam, làm tiền đề để phát triển các dự án tương tự trong tương lai. Với dân số đông và tốc độ tăng trưởng GDP, Việt Nam có tiềm năng phát triển nhanh. Với sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, mức tiêu thụ nhiên liệu của Việt Nam sẽ giữ đà tăng trưởng nhanh. Trong khi than, củi và than củi vẫn là một trong số các nguồn nhiên liệu chính cho các hộ tiêu dùng Việt Nam, LPG là nguồn năng lượng sạch và có nhiệt trị cao sẽ góp phần nâng cao mức sống và giảm nạn chặt phá rừng.
  Chính vì thế mà Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) đã quyết định xây dựng kho chứa LPG lạnh Thị Vải, với công suất tồn chứa LPG lạnh là 60.000 tấn, đây cũng là kho chứa LPG lạnh lớn nhất Việt Nam hiện nay.
  Sau khi tìm hiểu, thu thập tài liệu và được sự đồng ý của khoa Hóa và Công Nghệ Thực Phẩm trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu em đã lựa chọn đề tài cho đồ án của mình là “Tìm hiểu công nghệ vận chuyển, tồn trữ LPG lạnh tại kho cảng Thị Vảinhằm mục đích nắm bắt công nghệ vận chuyển, tồn chứa LPG lạnh trong công nghệ chế biến, vận chuyển tồn chứa LPG nói chung hiện nay.
  Trong quá trình làm đồ án, do thời gian có hạn và những hiểu biết của em còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý thầy cô và ý kiến đóng góp của các bạn để đồ án của em được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Tìm hiểu công nghệ vận chuyển, tồn trữ LPG lạnh tại kho cảng Thị Vải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công nghệ vận chuyển, tồn trữ LPG lạnh tại kho cảng Thị Vải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

công nghệ chứa lpg lạnh

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status